Відділ вуглецевих адсорбентів медичного та екологічного призначення


Pyzij-bЗавідувач відділу

Пузій Олександр Михайлович
доктор хімічних наук

тел. +380 (44) 452 93 25
факс +380 (44) 452 93 27
e-mail: alexander.puziy at ispe.kiev.ua

У відділі працює 25 спеціалістів, серед них 1 доктор, 5 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано 4 монографії, окремі глави в 3 колективних монографіях, 250 наукових статей, отримано 39 патентів на винаходи, захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертацію.


Напрямки досліджень

• Розробка вуглецевих сорбентів з комплексом виражених функціональних властивостей для потреб екології, енергетичної хімії та медицини. При розробках та дослідженнях у цьому напрямку використовуються базові прекурсори – напівпродукт гранульованого синтетичного і кокосового вугілля та антрацит. При контролі поруватої структури основними методами є класичні хімічні та фізичні методи газифікації. Додатково ефективність цих процесів підвищується за рахунок введення каталітичних добавок солей лужних та лужноземельних металів. Відпрацьовуються також прогресивні процеси одержання високоякісних вуглецевих сорбентів і каталізаторів на основі нетрадиційних методів – темплатного, мікрохвильового, гідротермального, піролітичного депонування та ін. при цьому значна увага приділяється контролю хімії поверхні, зокрема введенню в поверхневий шар фосфатних, карбоксильних та ін. функціональних угрупувань.
• Розробка мінеральних та вуглецевих сорбентів на основі рослинної сировини для потреб аграрного сектору (рільництва і тваринництва). При створенні композиційних сорбентів використовуються способи хімічного та фізико-хімічного модифікування матеріалів з метою надання їм специфічних властивостей для захисту організмів тварин від шкідливої дії навколишнього середовища, а також для корекції метаболізму. Композиційні сорбенти у вигляді кормових добавок є перспективними для покращення якості продуктів сільського господарства за рахунок сорбційного збагачення мікроелементами (Zn, Cu, Mn).

Основні результати за останні роки

• Розроблено метод розвинення мезопоруватої структури вуглецевих адсорбентів. Метод полягає у попередньому окисненні вугілля (катіонообмінна ємність 1,0-3,3 ммоль/г) з наступним нанесенням сполук лужних та лужноземельних металів (Na, Ca) та проведенням активації водяною парою. Розробленим методом на основі гранульованого мікропоруватого активованого вугілля з кокосової шкаралупи (Aquacarb 607C, Chemviron) отримано зразки високоефективного вуглецевого адсорбенту з питомою поверхнею (БЕТ) 1300-1400 м2/г, питома поверхня мезопор –300-600 м2/г, сумарний об'єм пор – 1,2-1,4 см3/г при виході готового продукту в межах 40-25%. Розроблений сорбційний матеріал може бути застосований в медицині як ентеросорбент, гемосорбент або аплікаційний сорбент та для охорони довкілля у водо підготовці або для очистки стічних вод.

dept12 Izotermi slevadept12 Izotermi sprava

Ізотерми адсорбції азоту та розподілення пор за розмірами у вугіллях з додатково розвиненою поруватою структурою

• Розроблено метод постсинтезного модифікування вуглецевих адсорбентів фосфоровмісними сполуками шляхом просочення фосфорною кислотою готового активованого вугілля з кокосового горіха з наступною термообробкою при 400-900 °C в атмосфері аргону та повітря. Модифікування фосфорною кислотою підвищує вміст кислих поверхневих груп до 0,8-1,4 ммоль/г. Виявлено наявність декількох типів поверхневих груп: фосфатні (0,2-0,4 ммоль/г), карбоксильні, лактонні, кето-енольні та фенольні групи. Встановлено, що максимальна кількість фосфатних груп утворюється при 900 °C. Модифіковані вуглецеві адсорбенти моджна використовувати для вилучення йонів важких металів. [Puzii AM, Stavitskaya SS, Poddubnaya OI, Vikarchuk VM, Tsyba NN. Structural and adsorption properties of active carbon from coconut shells modified with phosphorus heteroatoms. Theor Exp Chem 2012;48:272–7.]

dept12 AdsorbtsiyaIonov slevadept12 AdsorbtsiyaIonov sprava

Адсорбція йонів міді та свинцю фосфоровмісними вуглецевими адсорбентами модифікованими при 600 та 900 °C.

   • Проведено систематичне дослідження фосфоровмісних вуглецевих адсорбентів методом масс-спектрометрії (LDI-ToF). Показано, що масс-спектрометрія є придатним методом для дослідження хімії поверхні вуглецевих адсорбентів. Вперше прямим методом показана наявність поліфосфатів на поверхні фосфоровмісних вуглецевих адсорбентів зі ступенем полімеризації до 4. Найбільш інтенсивні фрагменти фосфорних сполук відповідають відщепленню однієї молекули води від відповідної фосфорної кислоти ([M -H2O -H]-) для моно-, ди- та трифосфатів. Для тетрафосфатів найбільш інтенсивний пік відповідає відщепленню двох молекул води від тетрафосфорної кислоти ([M -2H2O -H]-). [Puziy AM, Poddubnaya OI, Gromovoy TY. Laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry of phosphorus-containing carbons. Carbon 2013;53:405–8.]

dept12 ShemaFragmentatsii

Схема фрагментації фосфорних сполук у фосфоровмісному вугіллі під час вимірювання масс-спектрів LDI-ToF

• Розроблено рецептури спеціалізованих сорбентів та біокаталізаторів для отримання високоякісної та екологічно безпечної аграрної продукції. Виготовлено експериментальні зразки таких сорбентів та проведені попередні випробування в лабораторних та польових умовах (з залученням Інституту агроекології та природокористування НААНУ).

dept12 KontsentratsiyaMidi

Концентрація міді та цинку в моркві та столових буряках: 1- контрольна ділянка; 2- ділянка, на яку внесено немодифікований цеоліт; 3- ділянка, на яку внесено цеоліт, модифікований аміакатами.

   • Розроблено способи отримання спеціалізованих вуглець-мінеральних сорбентів на основі рослинних відходів (соломи, тирси, рисового та соняшникового лушпиння) та цеоліту для підвищення продуктивності ґрунтів та отримання екологічно безпечної аграрної продукції.
   • Розроблено технологію одержання кровоспинного розсмоктуваного хірургічного матеріалу на основі целюлозних волокон (деревина, бавовна). Розроблений матеріал випробовується на лабораторних тваринах (доклінічні дослідження) у відділенні експериментальної хірургії Інституту трасплантології та хірургії ім. О.О. Шалімова. Результати до клінічних досліджень показали ефективність кровоспинного розсмоктуваного хірургічного матеріалу. Матеріал є біологічно сумісним та не має негативних ефектів.
   • Розроблено технологію одержання хірургічного імпланту на основі розсмоктуваного целюлозного матеріалу і хірургічної поліпропіленової сітки. Різні модифікації імпланта (ступінь окиснення та полімеризації целюлозних волокон, ступінь помелу, товщина зразка) проходить доклінічні дослідження на лабораторних тваринах у відділенні експериментальної хірургії Інституту трасплантології та хірургії ім. О.О. Шалімова.
   • Розроблено метод одержання фосфоровмісного активованого вугілля з качанів кукурудзи. Методом електронної мікроскопії (SEM) показано, що у вугіллі зберігаються присутні у качанах трахеїдні клітини з розміром 30х40 мкм та товщиною стінки 4 мкм. Наявність макропор є сприятливим для забезпечення швидкого транспорту молекул адсорбату до адсорбційних пор. Порувата структура одержаного вугілля складається переважно з мікропор (66-81%) з розміром 1,1 нм та мезопор з розміром 3,1 нм. Одержане вугілля містить 3-5% фосфору у вигляді фосфатних груп (0,3-1,0 ммоль/г), що є перспективним для використання у процесах поглинання йонів металів. [Sych N V., Trofymenko SI, Poddubnaya OI, Tsyba MM, Sapsay VI, Klymchuk DO, et al. Porous structure and surface chemistry of phosphoric acid activated carbon from corncob. Appl Surf Sci 2012;261:75–82.]

dept12 TraheidniKlitini

Трахеїдні клітини у фосфоровмісному вугіллі з качанів кукурудзи


Співробітництво з іншими науковими центрами

• Інститут фізичної хімії ім. ім. Л.В. Писаржевського НАН НАНУ, Київ, Україна
• Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна
• Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща
• Національний інститут вугілля, Ов’єдо, Іспанія
• Університет Квінсленду, Брісбен, Австралія
• Інститут каталізу, ПАН, Краків, Польща
• Університет ім. Миколая Коперника, Торунь, Польща
• Університет Брайтона, Брайтон, Великобританія
• Інститут некласичної хімії, Ляйпціґ, Німеччина
• Університет Вільнюса, Вільнюс, Литва
• Університет науки та технології Китаю, Хефей, Китай
• Університет ім. Коменського, Братислава, Словакія
• Університет Анкари, Анкара, Турція
• Коледж охорони довкілля та інженерії, Університет Тонджі, Шанхай, Китай
• Інститут каталізу СО РАН, Новосибірськ, Росія
• Інститут хімії ДВО РАН, Владивосток, Росія
• Норвезький інститут харчових досліджень, Ос, Норвегія


Старші наукові співробітники відділу

Денисович Василь Олексійович, к.т.н., ст.н.с., тел. 5422990
Зайцев Юрій Петрович, к.х.н., ст.н.с., тел. 4629328, e-mail: zaitsev at ispe.kiev.ua
Купчик Лідія Андріївна, к.т.н., ст.н.с. тел. 4025196, e-mail: kupchyk at ukr.net
Сич Наталія Володимирівна, к.т.н., ст.н.с. тел. 4529325, e-mail: NSych at ispe.kiev.ua
Ставицька Світлана Сафонівна, к.х.н., ст.н.с., тел. 4529327, e-mail: stav at ispe.ldc.net


Публікації останніх років

1. Puziy, A. M. Laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry of phosphorus-containing carbons / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, T. Y. Gromovoy. - Carbon. - 2013. - Vol. 53. - P. 405–408.
2. Structural and surface heterogeneity of phosphorus-containing polyimide-derived carbons: effect of heat treatment temperature / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, M. Sobiesiak, B. Gawdzik. - Adsorption. - 2013. - Vol. 19, No. 2-4. - P. 717–722.
3. Поглощение сероводорода на исходных и модифицированных углях из технического лигнина / Ю. П. Зайцев, С. С. Ставицкая, Д. В. Бражник et al. - Журнал прикладной химии. - 2013. - Vol. 86, No. 7. - P. 1095–1101.
4. Сыч, Н. В. Получение сорбционных материалов на основе донецкого антрацита / Н. В. Сыч. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 119 p. - ISBN 978-3-659-37542-2
5. Ставицкая, С. С. Низкоплотные углеродные сорбенты аэрогельного типа и их свойтства / С. С. Ставицкая, В. Е. Гоба. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 60 p. - ISBN 978-3-659-36568-3.
6. Puziy, A. M. Adsorption by phosphorus-containing carbons // A. M. Puziy, J. M. D. Tascon. Novel Carbon Adsorbents. / J. M. D. Tascon, Editor. - Amsterdam : Elsevier, 2012. - P. 245–267. - ISBN 9780080977447.
7. Structural and adsorption properties of active carbon from coconut shells modified with phosphorus heteroatoms / A. M. Puzii, S. S. Stavitskaya, O. I. Poddubnaya et al. - Theoretical and Experimental Chemistry. - 2012. - Vol. 48, No. 4. - P. 272–277.
8. Porous structure and surface chemistry of phosphoric acid activated carbon from corncob / N. V. Sych, S. I. Trofymenko, O. I. Poddubnaya et al. - Applied Surface Science. - 2012. - Vol. 261. - P. 75–82.
9. Структурно-сорбционные свойства активных углей из кокосового ореха, модифицированных гетероатомами фосфора / А. М. Пузий, С. С. Ставицкая, О. И. Поддубная et al. - Теоретическая и экспериментальная химия. - 2012. - Vol. 48, No. 4. - P. 252–256.
10. Зайцев, Ю. П. Модифицирование углей из отходов древесины / Ю. П. Зайцев, С. С. Ставицкая, В. Ф. Гаевский. - Журнал прикладной химии. - 2012. - Vol. 85, No. 6. - P. 1001–1004.
11. Пузій, О. М. Кислотно-основнi властивостi фосфоровмiсних вуглецевих адсорбентiв / О. М. Пузій, О. І. Піддубна. - Український хімічний журнал. - 2012. - Vol. 78, No. 2. - P. 80–88.
12. Ставицкая, С. С. Каталитические свойства активных углей, пути их регулирования и использования / С. С. Ставицкая. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 94 p. - ISBN 978-3-659-17394-3.
13. Ставицкая, С. С. Гибридные углеродно-минеральные лечебные препараты различного состава с улучшенными терапевтическими свойствами / С. С. Ставицкая. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 70 p. - ISBN 978-3-659-10484-8.
14. Ставицкая, С. С. Природа поверхности и сорбционные свойства модифицированных углей / С. С. Ставицкая. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 127 p. - ISBN 978-3-659-27859-4.
15. One-pot preparation of functionalized nanostructured carbons / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, C. A. Reinish et al. - Carbon. - 2011. - Vol. 49, No. 2. - P. 599–604.
16. Thermal properties of porous copolymers of BM-DVB and their carbonization products / M. Sobiesiak, B. Gawdzik, A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya. - New Carbon Materials. - 2011. - Vol. 26, No. 2. - P. 137–144.
17. Thermal properties of porous copolymers of BM-DVB and their carbonization products / M. Sobiesiak, B. Gawdzik, A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya. - Carbon. - 2011. - Vol. 49, No. 11. - P. 3707.
18. Пузий, А. М. Способы получения, структура и физико-химические свойства фосфорилированных углеродных адсорбентов / А. М. Пузий. - Теоретическая и экспериментальная химия. - 2011. - Vol. 47, No. 5. - P. 265–278.
19. Nanostructured carbons for solid phase extraction / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, B. Gawdzik et al. - Applied Surface Science. - 2010. - Vol. 256, No. 17. - P. 5216–5220.
20. Acid properties of phosphoric acid activated carbons and their catalytic behavior in ethyl-tert-butyl ether synthesis / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, Y. N. Kochkin et al. - Carbon. - 2010. - Vol. 48, No. 3. - P. 706–713.
21. Analysis of structure and properties of active carbons and their copolymeric precursors / M. Sobiesiak, B. Gawdzik, A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya. - Applied Surface Science. - 2010. - Vol. 256, No. 17. - P. 5355–5360.
22. Пузій, О. М. Двобазисний метод дослідження механізму адсорбції іонів важких металів на неоднорідних адсорбентах / О. М. Пузій, О. І. Піддубна, В. М. Зайцев. - Доповіді Національної академії наук України. - 2010. - No. 11. - P. 119–125.
23. Stavitskaya, S. S. The influence of certain modifying additives on structure, sorption, and catalytic properties of activated carbons / S. S. Stavitskaya, N. V. Sych. - Russian Journal of Applied Chemistry. - 2010. - Vol. 83, No. 11. - P. 1895–1902.
24. Highly stable performance of supercapacitors from phosphorus-enriched carbons. / D. Hulicova-Jurcakova, A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya et al. - Journal of the American Chemical Society. - 2009. - Vol. 131, No. 14. - P. 5026–5027.
25. Preparation of nanostructured carbons for solid phase extraction / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, B. Gawdzik et al. - Annales UMCS, Chemistry. - 2009. - Vol. 64, No. 5. - P. 64–74.
26. Влияние количества ортофосфорной кислоты на развитие пористой структуры углей при химическом активировании кукурузных кочерыжек / Н. В. Сыч, В. В. Стрелко, Н. Н. Цыба, А. М. Пузий. - Доповіді Національної академії наук України. - 2009. - No. 7. - P. 144–148.
27. Impact of the carbonization atmosphere on the properties of phosphoric acid-activated carbons from fruit stones / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, A. Martinez-Alonso et al. - Adsorption Science and Technology. - 2008. - Vol. 26, No. 10. - P. 843–851.
28. XPS and NMR studies of phosphoric acid activated carbons / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, R. P. Socha et al. - Carbon. - 2008. - Vol. 46, No. 15. - P. 2113–2123.
29. Sych, N. V. Pore structure of activated carbons prepared from polyethylene terephthalate waste preliminarily impregnated with sulfur compounds / N. V. Sych. - Russian Journal of Applied Chemistry. - 2008. - Vol. 81, No. 6. - P. 1047–1051.


Інноваційні розробки відділу

• Композиційний препарат медичного призначення на основі неорганічного компонента – пелоїду (донний осад Чорного моря) та модифікованого мікроелементами окисненого вугілля «Карбодон». Композиційний препарат корегує біохімічний статус організму (перевірено на лабораторних тваринах) по електролітному, білковому та ліпідному складу та може бути корисний для ентеросорбції. Антимікробна активність композиційних препаратів, що містять мідь, відкриває є корисним для захисту рослин від фітобактерій.
• Фосфоровмісний вуглецевий електродний матеріал для суперконденсаторів з водними електролітами. Суперконденсатор з розробленим електродним матеріалом здатен накопичувати 16,3 Вт•год/кг електроенергії при потужності передачі електроенергії 33 Вт/кг. Розроблений електродний матеріал здатен стабільно працювати (15000 циклів) при потенціалах до 1,3 В.
• Розроблено асортимент із чотирьох різновидів сорбційних матеріалів на основі антрациту та складено гнучку технологічну схему отримання мікропоруватого, мезопоруватого вугілля, катіонообмінника та таблетованих композиційних сорбційних матеріалів. Сорбційні матеріали на основі антрациту мають розвинену порувату структуру (БЕТ поверхня 750-850 м2/г). Розроблені сорбційні матеріали можуть бути застосовані у водопідготовці, для очистки стічних вод, забруднених йонами важких металів, та для добування йоду.
• Спосіб каталітичного активування вуглецевих адсорбентів водяною парою. Розроблений спосіб дозволяє одержати вуглецеві адсорбенти з розвиненою полімодальною поруватою структурою з переважним вмістом мезопор (300-600 м2/г). Одержані розробленим способом сорбційні матеріали можуть бути застосовані в медицині як ентеросорбенти, гемосорбенти або аплікаційні сорбенти, а також для охорони довкілля у водопідготовці або для очистки стічних вод.
• Комбінована кормова добавка на основі активованого вугілля, природних мінеральних адсорбентів та лігноцелюлозних матеріалів. Комбінована кормова добавка має високу селективність щодо ряду шкідливих метаболітів та отруйних речовин: йонів важких металів, амонію та мікотоксинів. Комбінована кормова добавка може знайти застосування в сільському господарстві для комплексної детоксикації та профілактики хронічних мікотоксикозів у сільськогосподарських тварин.


DenisovichДенисович Василь Олексійович

кандидат технічних наук
старший науковий співробітник
тел. 044-5422990

Область наукових інтересів:

• Процеси активування вугілля на основі рослинних матеріалів
• Процеси етерифікації масел та жирів біологічного походження
• Хімія целюлози та матеріалів на її основі для хірургії та фармакології

Основні публікації:

1. Купчик Л.А., Ніколайчук А.А., Картель М.Т., Денисович В.О. Нові технології утилізації промислових рослинних відходів з метою створення сорбентів екологічного призначення для очищення стічних вод від мінеральних та органічних забоудників. Матеріали 16-тої міжн.конф. Екологічна та техногенна безпека. Охорона водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів. 9-13 червня 2008 р., м. Бердянськ, с.428-435.
2. Переработка шелухи гречихи с получением сорбентов экологического и ветеринарного назначения. Купчик Л.А., Денисович В.А., Николайчук А.А. // Энерготехнологии и ресурсосбережение.
3. Е.В.Прохоренко, В..А.Денисович, Т.И.Миронюк, Н.В. Сыч. Создание и исследование катализаторов на основе оксидов переходных металлов и неорганической матрицы для обезвреживания СО. Материалы ХIII Всероссийского симпозиума «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности», 20-24 апреля 2009 Москва-Клязьма, с.176.
4. Спосіб переетерифікації спиртами олій і/або жирів біологічного походження. В.В.Стрелко, В.О.Денисович, О.Федоришин, Д.О.Широков, Т.І.Миронюк. Заявка № а 201011513 від 28.09.2010.
5. Патент України №201011513 «Спосіб переетерифікації спиртами олії та/або жирів біологічного походження» Стрелко В.В., Денисович В.О., Федоришин О., Широков Д.О.
6. Стрелко В.В., Федоришин А.С., Ставицкая С.С. Денисович В.А. Синтез и исследование свойств кислотных углеродных катализаторов реакции переэтерификации растительных жиров // Катализ и нефтехимия

 

KypchikКупчик Лідія Андріївна

кандидат технічних наук
старший науковий співробітник

тел. 044-4025196
e-mail: kupchyk at ukr.net

Область наукових інтересів:

• Сорбенти рослинного походження: отримання, властивості, використання;
• Комбіновані вуглець-мінеральні сорбенти для екології, медицини та агротехнологій

Основні публікації:

1. Купчик Л.А., Степанець Л.Ф. Рослинні відходи харчової промисловості - цінна сировина для створення нових ентеросорбентів, харчових та кормових добавок // Наукові праці НУХТ, №6, 2011. с.71-75.
2. Купчик Л.А., Купчик М.П., Алексеев О.А., Богданов Е.С. Влияние электроповерхностных свойств пектиновых веществ на их способность сорбировать воду и ионы тяжелых метал лов // Журнал прикладной химии, 2007, т.80. вып.5, с.1109-1112
3. Способ получения и сорбционные свойства лигнифицированной шелухи подсолнечника. / Купчик Л.А., Торгонська С.А.,Николайчук А.А. // Экотехнологии и ресурсосбережение, 2011, №4, с.58-62.
4. Kartel M.T., Kupchyk L.A, Veisov B.K. Evalution of pektin binding of heavy metal ions in aqueous solutions. ions // Chemosphere, 1999,Vol.38, № 11,pp.2591-2596.
5. Купчик Л.А., Картель Н.Т., Богданов Е.С., Богданова О.В., Купчик М.П. Химическое модифицирование пектина с целью повышения его сорбционных свойств. // Журнал прикладной химии, 2006, т.79, в.3, с.464-467.
6. Николайчук А.А., Купчик Л.А., Картель Н.Т., Денисович В.О. Синтез и свойства биосорбентов, полученных на основе целлюлозно-лигнинового растительного сырья – отходов агропромышленного комплекса // Сб. “Сорбционные и хроматографичес-кие процессы”, 2007, т.7, вып.3, с.489-498.

 

StavushkaСтавицька Світлана Сафонівна

кандидат хімічних наук
старший науковий співробітник

тел. роб. 044-4529327; дом. 044-2926537; моб. 066-4421705
e-mail: stav at ispe.ldc.net

Область наукових інтересів:

• Окиснення різними методами вугілля з природної та синтетичної сировини з метою одержання сорбентів з регульованим вмістом кислотних груп різної сили для використання як субстанція нових лікувальних препаратів (ентеросорбентів);
• Модифікування вуглецевих сорбентів атомами Оксигену, Сульфуру, Нітрогену, обробка меламіном, сечовиною з метою поліпшення сорбційних та каталітичних властивостей, а також модифікування йонами K+, Zn2+, Mg2+, Cu2+ для корекції біохімічного статусу організму;
• Створення нових ефективних гідридних сорбентів на основі мінералів (палигорскіт, глибоководних морських осадів) та біологічно активних компонентів – активного вугілля з різноманітною хімією поверхні;
• Розробка методик та оптимізація параметрів одержання нових дешевих вуглецевих сорбентів зі спеціально обробленої фруктової кісточки, акрирлонітрильної, фенол-формальдегідної та стирол-дивінілбензольної смоли як сировини для твердих сильно кислотних каталізаторів синтезу біодизельного пального;
• Одержання нових фосфоровмісних вуглецевих сорбентів модифікуванням фосфорною кислотою та дослідження сорбційних і каталітичних властивостей.

Основні публікації:

1. Strelko V.V., Stavitskaya S.S., Strelko V.V. (Jr), Strit M. Influence of oxidation degree of active carbons on acidity, composition of surface functional groups and their ion-exchange properties // Teor. Experimental Chemistry. 1998. V. 34, N. 1. P. 27-31.
2. Tarkovskaya I.A., Stavitskaya S.S., Tikhonova L.P., Strelko V.V. Sorption capacity and selectivity relative to metal ions for oxidized carbon wiyh different numbers of oxygen-containing groups // Theor. and experimental chemistry. 2000, V.36, №6, P. 347-353.
3. Kartel N.T., Stavitskaya S.S., Vikarchuk V.M., Petrenko T.P., Kupchik L.A., Mardanenko V.K., Strelko V.V. Adsorption of heavy metal and radiocesium ions byu “Ultrasorb” composite adsorbent // Theor. and experimental chemistry. 2000. V.35. №1. P. 53-57.
4. Ставицкая С.С., Тарковская И.А. Металлзамещенные углеродные материалы для поглощения соединений серы из газовоздушных смесей // Журн. физ. химии. 2001. Т.75. №9. С.1691-1695.
5. Тарковская И.А., Ставицкая С.С., Тихонова Л.П., Стрелко В.В.Сорбция ионов металлов окисленными углями с различной ионообменной емкостью // Журн.физ.хим. 2002. Т.76. №2.С.331-337.
6. Ставицкая С.С., Картель Н.Т., Стрелко В.В., Захараш М.П., Иванова Н.В., Стариков А.В., Оксамитная Е.Г., Петренко Т.П. Оценка эффективности и переносимости препарата Ультрасорб в комплексной терапии при интоксикации различного генезиса // Эфферентная терапия. 2005. №2. с. 27-35.
7. Ставицкая С.С. Гоба В.Е, Томашевская А.Н., Картель Н.Т. Разработка способов получения углеродных материалов с молекулярно-ситовыми свойствами // ЖПХ 2005. т. 78. № 10. С.1619-1624.
8. Stavitskaya S., Kartel N., Strelko V., Zhuravsky S. Carbon Adsorbent and Catalysts Produced from Worked out Gas Mask Cartridges // Eurasian Chemi-Techn. Journal. 2005. V.7. N.1. P. 67-72.
9. Stavitskaya S., Kartel N., Strelko V., Mardannko V, Kupchik L. Combined adsorption preparations from active carbons, mineral clays and natural plant products. // In book: “Combined and Hybrid Adsorbents: fundamentals and Applications”. Kiev. 2006. Р.165-179.
10. Ставицкая С.С.,Картель Н.Т., Стрелко В.В., Бакалинская О.Н. Факторы, определяющие каталитические свойства активных углей в некоторых протолитических и окислительно-восстановительных реакциях //Кинетика и катализ, 2007. т. 48. №4. С.1-6.
11. Ставицкая С.С., Стрелко В.В., Цыба Н.Н., А.А.Лысенко, Журавский С.В.,Гоба В.Е., Петренко Т.П. Направленное модифицирование углей различного происхождения и химической природы поверхности с целью регулирования их каталазной активности // ЖПХ, 2007, Т.80, № 3. С. 391-398.
12. Ставицкая С.С., Картель Н.Т.Цыба Н.Н. Ковтун М.Ф.Петренко Т.П. Изучение минерального, химического состава, структурно-сорбционных свойств донных осадков как основных компонентов энтеросорбентов и аппликационных материалов // ЖПХ, 2007. т80. №.3 С.381-387.
13. Ставицкая С.С.,Картель Н.Т.Цыба Н.Н. Ковтун М.Ф.Петренко Т.П., Никипелова Е.М. Характеристики природных минеральных донных отложений Черного моря как базовой основы новых аппликационных и косметических средств // Экотехнол. и ресурсосбережения. 2007. №5. С.65-71.
14. Ставицкая С.С., Картель Н.Т., Викарчук В.М.,Цыба Н.Н. Ковтун М.Ф. Тестирование селективности некоторых минеральных сорбентов, а также морских и речных отложений по оганическим красителям различной молекулярной массы // ЖПХ, 2007. Т.80. № 1. С.49-53.
15. Ставицкая С.С., Картель Н.Т., Викарчук В.М.,Цыба Н.Н., Бакалинская О.Н.Изучение возможности сорбционного извлечения органических загрязнителей различной молекулярной массы морскими и речными донными осадками инекоторыми глинистыми сорбентами // Экотехнол.ресурсосбережения. 2006. №6. С.58-62.
16. Ставицкая С.С., Викарчук В.М., Картель Н.Т., Цыба Н.Н., Ковтун М.Ф., Петренко Т.П. Сорбционные и бактерицидные свойства композиционных материалов из донных отложений и модифицированных углей // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2007. № 4. С. 21-28.
17. Ставицкая С.С., Стрелко В.В., Картель Н.Т.Влияние степени окисления активированных углей на кислотность, состав поверхностных функциональных групп, селективность сорбции ионов различных металлов // Экотехнологии и ресурсосбережение.2008, №3. С.27-35.
18. Ставицкая С.С., Викарчук В.М., Цыба Н.Н., Картель Н.Т., Стрелко В.В., Король В.М., Прокопенко В.А. Получение и свойства комбинированных сорбентов на основе угля и глубоководных пелоидных систем // Эфферентная терапия 2007. Т.13. № 4. С. 13-20.
19. Патент України № 84246 .Зареєстровано 25.09.2008. Адсорбційний препарат на основі активованого вугілля і пелоїду та спосіб його одержання / Ставицкая С.С., Стрелко В.В, Картель Н.Т., Петренко Т.П., Викарчук В.М., Никипелова Е.М., Прокопенко В.А.
20. Ставицкая С.С., Викарчук В.М., Цыба Н.Н., Журавский С.В., Стрелко В.В. Сорбция тяжелых металлов в катионной и анионных формах модифицированными азотом и серой синтетическими углями СКС // ЖПХ 2009, Т.82. № 6. С. 913-917.
21. Ставицкая С.С., Викарчук В.М., Петренко Т.П., Цыба Н.Н., Ковтун М.Ф. Сорбция катионов и комплексных анионов переходных металлов модифицированными углями СКС различной химической природы поверхности // Экотехнологии и ресурсосбережение 2009. № 2. С. 63-67.
22. Ставицкая С.С., Цыба Н.Н., Никипелова Е.М., Прокопенко, В.А., Панько А.В., Стрелко В.В. Изучение фрактальных характеристик и реологических свойств композиционного сорбента Карбодон и его составляющих // ЖПХ 2009 Т.82. № 2. С. 581-587.
23. Ставицкая С.С., Цыба Н.Н., Никипелова Е.М., Прокопенко В.А., Панько А.В., Стрелко В.В. Структурно-механические свойства композитов донных осадков с модифицированным углем КАУ различного состава // Энерготехнологии и ресурсосбережение 2009,№ 5, С.65-71.
24. Ставицкая С.С., Гоба В.Е. Однороднопористые углеродные материалы аэрогельного типа с молекулярно-ситовыми свойствами // Сб.»Наноматериалы, наносистемы, нанотехнологии «. 2009, Т.7, №3. С.683-699.
25. Ставицкая С.С., Петренко Т.П., Сыч Н.В., Викарчук В.М., Никипелова Е.М., Стрелко В.В. Новые комбинированные сорбенты различного состава и соотношения составляющих компонент- углеродной и неорганической // Энерготехнологии и ресурсосбережение 2010, 3 3. С.13-18.
26. Ставицкая С.С., Петренко Т.П., Сыч Н.В., Викарчук В.М., Никипелова Е.М., Картель Н.Т., Стрелко В.В. Разработка, свойства и применение композиционных лечебных препаратов различного состава и соотношения составляющих – углеродных и природных неорганических сорбентов. // Эфферентная и физико-химическая медицина, 2010. 3 3.С.
27. Ставицкая С.С., Петренко Т.П., Сыч Н.В., Викарчук В.М., Цыба Н.Н., Трофименко С.И. Структурно-сорбционные свойства углеродно-минеральных комбинированных сорбентов // УХЖ, 2009, т.75, №9. С.33-41.
28. Ставицкая С.С. Структура, адсорбционные и реологические свойства композитов на основе биокоплексов природного происхождения и модифицированного угля. // ТЭХ. 2009, Т.45. № 2. С. 125-129.
29. Петренко Т.П., Викарчук В.М., Никипелова Е.М., Цыба Н.Н., Алексеенко Н.А. Синтез и исследование новых комбинированных материалов на основе угля из природного сырья и донных отложений Черного моря // УХЖ, 2009, т.75, №11, С.33-41.
30. Федоришин А.С. Стрелко В.В. Ставицкая С.С., Яковлев В.И., Цыба Н.Н., Мильграндт В.Г. Твердые кислотные катализаторы синтеза биодизельного топлива на основе пиролизованных природных и синтетических полимерных материалов // ЖПХ, 2009. Т.83., №2.С.282-287.
31. Никипелова Е.М., Ставицкая С.С., Николенко С.И., Миронюк Т.И. Микробный состав и бактерицидные свойства биокомплексов природного происхождения и углеродных композитов // Ученые записки Таврического ун-та, 2009.Т.22(61). №4. С.322-333.
32. Пузий А.М., Ставицкая С.С., Поддубная О.И., Викарчук В.М., Цыба Н.Н. Структурно-сорбционные свойства активных углей из кокосового ореха, модифицированных гетероатомами фосфора // ТЭХ, 2012. Т.48. № 4. С.252-256.
33. Ставицкая С.С., Пузий А.М., Викарчук В.М., Поддубная О.И., Ковтун М.Ф. Адсобция ионов меди углеродными адсорбентами, модифицированными фосфорной кислотой при различных температурах // Химия и технология воды, 2014 .Т.35. № 1. С.
34. Пузий А.М., Ставицкая С.С, Викарчук В.М., Поддубная О.И. Волынец В.В., Цыба. Н.Н. Фосфорсодержащие активные угли из кокосового ореха, их получение и структурно-сорбционные свойства // УХЖ , 2014. Т.80.

 

SuchСич Наталія Володимирівна

кандидат технічних наук
старший науковий співробітник

Телефон: +38(044) 4529325
e-mail: NSych at ispe.kiev.ua

Область наукових інтересів

• Приготування високопоруватого активованого вугілля за допомогою фізичної та хімічної активації викопного вугілля, сільськогосподарських відходів (качани кукурудзи, кофейний осад, кокосова шкаралупа, використана поліетилентерефталатна тара і т.і.)
• Отримання катіонообмінників на основі активованого вугілля
• Дослідження поруватої структури розроблених адсорбентів
• Дослідження сорбційних характеристик розроблених адсорбентів

Основні публікації:

1. Kartel M.T., Sych N.V., Tsyba N.N., Strelko V.V. Preparation of porous carbons by chemical activation of polyethyleneterephthalate. Carbon, 2006, V.44, N5, P.1019-1022.
2. N.V. Sych, N.T. Kartel, N.N.Tsyba, V.V.Strelko Effect of combined activation on the preparation of high porous active carbons from granulated post-consumer Polyethyleneterephthalate. Appl Surf Sci. 2006, V.252, N23, P.8062-8066.
3. Sych N.V., N.Chubar, V.Strelko, N.Kartel, N.Tsyba, A.Nikolaychuk. Surface modification of low cost carbon for boron removal from aqueous solutions.Proceedings of 6th Intern. Symposium “Surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids. 28 August-2 September 2006, Zakopane, Poland, P.287.
4. Sych N.V. Dogwood stone processing into high porous sorption materials. Ecothechnology and resource saving, 2008, No.3, P.54-57.
5. Sych N.V. Heavy metals adsorption with PET-derived carbons. Russian J.Appl.Chem.2009,V.82, N.6, P.893-896.
6. Sych N.V., Volynets V.P.Trofimenko S.I., Kovtun M.F.Tsyba N.N., Mironyuk T.I. Obtaining and efficiency evaluation (estimation) of activated carbons from coffee residue. Ecothechnology and resource saving, 2009, No.3, P.50-53.
7. Sych N.V., V.V.Strelko, A.M.Puziy,V.P. Volynets, S.I. Trofymenko Resource saving approach to value-added carbon preparation from corn cob. Carbon-2009, France, Biarritze, CD-disk, Topic T7, Abstract N328.
8. Sych N.V., A.M. Puziy, V.V.Strelko, N.I.Chubar, N.N. Tsyba. Preparation and characterization of novel activated carbon from dogwood stone. ISSHAC-7, Poland Kazimierz Dolny, 2009, P.63-65.
9. Сыч Н.В. Получение сорбционных материалов на основе донецкого антрацита Книга LAMBERT Academic Publishing 978-3-659-37542-2, 2013
10. Sych N., S.I. Trofymenko, O.I. Poddubnaya, M.M. Tsyba, V.I. Sapsay, D.O.Klymchuk, A.M. Puziy, Porous structure and surface chemistry of phosphoric acid activated carbon from corncob. Applied Surface Science 261 (2012) 75– 82.

 

ZaitsevUPЗайцев Юрій Петрович

кандидат хімічних наук
старший науковий співробітник

тел.: 044-4629328
e-mail: zaitsev at ispe.kiev.ua

Область наукових інтересів:

• газофазний екологічний каталіз;
• зв'язок фізико-хімічних та каталітичних характеристик каталізаторів на основі вуглецевих матеріалів у процесах окиснення невеликих молекул.

Основні публікації:

1. В.К.Яцимирський, Н.І. Гіренкова, Ю.П. Зайцев. Вплив дефектів структури ренієвого каталізатора на його активність у реакції синтезу аміаку // Доп. АН УРСР сер.Б, –1975, –N 10, – с.918-920.
2. K.M.Kholyvenko, V.A.Zazhigalov, Yu.P.Zaitsev, V.M.Belousov, B.Parlitz, K.Wenske, R.Frike, G.Ohlman. Untersuchugen an katalytisch aktiven Ober-flachenverbindungen.VII. Katalytische Eigensc-haften von Vanadium-oxid-Chromoxid-Ayfschioht Katalysatoren // Z. anorg.allg Chem., –1981, –B.479, s–. 199 -211.
3. Ю.П.Зайцев, В.А.Зажигалов, В.М.Белоусов. Кинетика окисления н-бутана на ванадий-фосфорном катализаторе. // Катализ и катализаторы", –1981. – вып. 19, –с. 66-71.
4. Н.П.Малышко, В.С.Давыдчук, Ю.П.Зайцев, В.М.Шестопалов, Э.В.Соботович, Е.А.Яковлев, Л.И.Францевич, Д.М.Гродзинский. О правовом статусе Чернобыльской зоны радиоактивного загрязнения // Вестник АН УССР, –1990, –N 12, –с. 35-40.
5. S.V.Mikhalovsky, Yu.P.Zaitsev Catalytic properties of activated carbons. I.Gas-phase oxidation of hydrogen sulphide. // Carbon, –1997. —vol. 35, —№ 9, —p. 1367-1374. 
6. Сыч Н.В., Картель Н.Т., Стрелко В.В., Денисович В.А., Зайцев Ю.П. Композиционные сорбирующие материалы на основе пористых углеродных порошков. // Журнал прикладной химии. – 2004. – Т.77. – № 2. – с. 210-213.
7. Зайцев Ю.П., Бражник Д.В., Зажигалов В.А. Влияние метода приготовления на размер частиц и каталитические свойства Со/С катализатора в реакции окисления СО. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — 2004. — 2, Вип. 4. — с. 1307-1312.
8. С.С.Ставицкая, Н.Т. Картель, В.М. Викарчук, Т.П. Петренко, Н.Н. Цыба, Ю.П.Зайцев, В.В.Стрелко Новые микропористые углеродные сорбенты из технического лигнина // Экотехнология и ресурсосбережение. —2005, —№ 6 ,—с. 42-48.
9. Бражник Д.В., Зайцев Ю.П., Бачерикова І.В., Зажигалов В.А.,Коваль А. Окислення сірководню на вуглецевих каталізаторах, що містять ванадій. // Доповіді Національної академії наук України, —2006, — № 1. —с.135-140.
10. D.V. Brazhnyk, Yu.P. Zaitsev, I.V.Bacherikova, V.A. Zazhigalov, J.Stoch, A.Kowal. Oxidation of H2S on activated carbon KAU and influence of surface chemistry. // Appl. Catal. B. —2007. —v.70. —p.557-566.
11. Ю.П. Зайцев, Б.А. Мовчан, Г.Г. Дидикин, Е.И. Оранская. Наноразмерная структура конденсатов ZrO2-Y2O3, осажденных из паровой фазы в вакууме. // Украинский химический журнал. —2012. —T.78, № 4, —с.86-93.
12. Ю.П.Зайцев, С.С.Ставицкая, Д.В.Бражник, Н.Н.Цыба, В.Ф.Гаевский. Поглощение сероводорода на исходных и модифицированных углях из технического лигнина // Журнал прикладной химии. - 2013. - Т. 86, вып. 7. - С. 1095-1101. 
13. Ю. П. Зайцев, С. С. Ставицкая, В. Ф. Гаевский. Модифицирование углей из отходов древесины. // Журнал прикладной химии. - 2012. - Т. 85, вып. 6. - С. 1001-1004.
14. Ю.П. Зайцев, Б.А. Мовчан, Е.И. Оранская, Г.Г. Дидикин, С.Е. Литвин, С.М. Романенко Трансформация структуры аморфного конденсата ZrO2-6,5%Y2O3, полученного электронно-лучевым испарением и осаждением в вакууме при термической обработке // Поверхность. Сб.научн. трудов. —2012, —вып 4(19), —с. 142-152.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com