Відділ сорбціїї та тонкого неорганічного синтезу

Strelko

 

Завідувач відділу

 Стрелко Володимир Васильович

академік НАН України, професор


Телефон: + 38 (044) 452 93 27

Факс: + 38 (044) 452 93 28

E - mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

 

   У відділі працює 30 спеціалісти, серед них 2 доктора та 9 кандидатів наук і 1 аспірант. До складу відділу входить лабораторія трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (зав. лаб. Трихліб В.О.). При відділі функціонує контрольно-аналітична лабораторія (зав.лаб. к.х.н., с.н.с. Псарьова Т.С.). 

 Основні наукові напрямки:

 • Золь-гель хімія нетрадиційних методів синтезу сорбентів і каталізаторів на основі оксидів, фосфатів і силікатів полівалентних елементів з заданою молекулярною будовою поверхні та контрольованою нанопоруватою структурою; створення екологічно сприятливих технологій одержання сферично гранульованих та порошкових форм цих матеріалів в режимах безперервного процесу.
 • Дослідження закономірностей іонообмінної сорбції та розробка на цій основі методів золь-гель синтезу нового покоління неорганічних іонітів з вираженою селективністю по відношенню до катіонних і аніонних форм важких металів та мікродомішок радіонуклідів.
 • Розробка методів контролю поруватої структури і молекулярної будови поверхневого шару вуглецевих сорбентів і каталізаторів на основі синтетичних та природних прекурсорів; створення нових методів синтезу гранульованих форм активованого вугілля для потреб високих технологій, захисту навколишнього середовища, енергетичної хімії та медицини.
 • Створення наукових засад синтезу індивідуальних та композитних різновидів медичних сорбентів з багатовекторною терапевтичною ефективністю на основі активованого вугілля та неорганічних іонітів; розробка БАД сорбційної дії для контролю токсикантів у організмі.

Найважливіші наукові досягнення:

 • вперше сформовано концепцію конкурентно-темплатної дії добавок катіонів і аніонів при синтезі сорбентів на основі гідроксидів, фосфатів Ті та Zr і показано, що введення таких добавок в компоненти реакційної суміші дає можливість реалізувати їх одержання методом золь-гель процесу і тим самим – контролювати нанорозмірний характер поруватості сорбентів, хімії їх поверхні та сорбційно-селективні властивості;
 • теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено уявлення про те, що селективність сорбції мікродомішок важких металів і радіонуклідів із водних розчинів визначається поверхневим комплексоутворенням і факторами співрозмірності ультра пор адсорбентів і відповідних іонів;
 • науково обґрунтовано та експериментально показано виражену ефективність використання розроблених сорбентів і каталізаторів при захисті довкілля та внутрішнього середовища організму, а також при створенні високих технологій глибокого очищення від небажаних домішок речовин і технологічних розчинів, питної води та рідких радіоактивних відходів;

2науково обґрунтовано уявлення про необхідність створення композитних ентеросорбентів, що дозволять контролювати в біологічних середовищах організму не тільки вміст токсикантів молекулярної природи, але також співвідношення основних компонентів електролітів та реакції накопичення патогенних вільних радикалів.

 

 

 

 

 

 

 

   Практичні результати:

3синтезовано нові різновиди неорганічних іонітів з вираженою селективністю по відношенню до аніонних та катіонних форм арсену, бору, фтору, а також урану, трансуранових елементів, радіоцезію та радіостронцію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • створено, та апробовано першу в світової практиці дослідницько-промислову золь-гель технологію виробництва неорганічних сорбентів, іонітів та каталізаторів з використанням оригінальних “oil-drop” та “air-drop” методів грануляції в режимі безперервного формування фінішних продуктів – сферично гранульованих матеріалів;
 • з використанням природної сировини розроблено та освоєно дослідницько- експериментальне виробництво модифікованих гетеро атомами азоту і кисню гранульованих та порошкових вуглецевих сорбентів та створено на їх основі і апробовано високоефективні медичні гемо- та ентеросорбенти, а також електродні маси для суперконденсаторів;
 • розроблено та апробовано сорбуючі біоактивні харчові та кормові добавки для екологічного захисту організму людини та тварин;
 • синтезовано новий тип мезопоруватих термостійких твердих кислот на основі сферичного синтетичного вугілля, а також сполук цирконію і показано перспективність їх використання в екологічному каталізі, медицині та енергетичній хімії;
  45  67

         Співробітники відділу:
 гол.н.с., д.х.н., проф. В.В. Стрелко, зав. лаб. В.А. Трихліб, зав. лаб., с.н.с., к.х.н. Т.С. Псарьова, с.н.с., к.х.н. С.І. Мелешевич, с.н.с., к.х.н. І.З. Журавльов, с.н.с., к.х.н. І.І. Малетіна, с.н.с., к.х.н. О.І. Закутевський, с.н.с., к.х.н. І.К.Чепурна, д.х.н., професор Ю.І.Горлов, с.н.с., к.х.н. В.Ф.Лапко, н.с., к.х.н. В.І. Яковлєв, н.с. Ю.М. Килівник, н.с., к.х.н. А.В. Редькіна, м.н.с. Т.О. Шапошнікова, м.н.с. М.Ф. Ковтун, м.н.с. О.С.Федоришин, м.н.с. О.В.  Олексіїнко, м.н.с. О.П. Кобулей, м.н.с. А.К. Мельник, м.н.с. І.П.Сварковська, м.н.с. М.В. Кравченко, м.н.с. Ю.В.Бабак, пров.інж. П.Н.Бублик, пров.інж. В.І. Коломієць.

         Публікації останніх років:

 • V.V.Strelko. Role of carbon matrix heteroatoms at synthesis of carbons for catalysis and energy applications (Review). // J. of Energy Chemistry, 2013, vol.22, №2, Р. 174-183.
 • Cover image Journal of Energy Chemistry    Review // Role of carbon matrix heteroatoms at synthesis of carbons for catalysis and energy applications  
 • V.V. Strelko, S.S. Stavitskaya, Yu.I. Gorlov. Proton catalysis with active carbons and partially pyrolyzed carbonaceous materials (Review).// Chinese Journal of Catalysis, 2014, № 6, P. 815-823.
 • Cover image Chinese Journal of Catalysis  Review // Proton catalysis with active carbons and partially pyrolyzed carbonaceous materials
 • V.V. Strelko, Yu. Gorlov. Mechanisms of Oxidative Stress and Vessela Sclerotic Transformation Initiated by Uremis Toxin Indoxyl Sulfate // Eurasian Chemico-Technological Journal, 2016, №1, Vol 18. 
 • Page HeaderMechanisms of Oxidative Stress and Vessela Sclerotic Transformation Initiated by Uremis Toxin Indoxyl Sulfate
 • V.V.Strelko. New sol-gel processes in the synthesis of inorganic sorbents and ion exchangers based on nanoporous oxides and phosphates of polyvalent metals // J. Sol-Gel Sci Technol. – 2013.
 • Journal of Sol-Gel Science and Technology    New sol-gel processes in the synthesis of inorganic sorbents and ion exchangers based on nanoporous oxides and phosphates of polyvalent metals
 • S.Barany, V.Strelko. Laws and mechanism of adsorption of cations by different ion-exchange forms of silica gel. // Adsorption of the International Adsorption Society, vol.29, com. 2-4, Р. 2013.
 • Adsorption   Laws and mechanism of adsorption of cations by different ion-exchange forms of silica gel
 • Yu.Maletin, V.Strelko, N.Stryzhakova, S. Zelinsky, V.Volkov. Carbon Based Electrochemical Double Lauer Capacitors of Low Internal Resistance // Energy and Environment Research, 2013. vol. 3, N2, Р.156-165.
 • Page Header LogoCarbon Based Electrochemical Double Lauer Capacitors of Low Internal Resistance
 • Л.С. Рандаревич, И.З. .Журавлев, В.В. Стрелко, Н.М. Патриляк, Т.А. Шапошникова. Синтез, анионообменные свойства и гидролитическая устойчивость двойных слоистых гидроксидов Mg и Fe(III). Химия и технология воды, 2009, т. 31, №2.
 • Л.С. Рандаревич, И.З. Журавлевлев, В.В. Стрелко, Н.М. Патриляк, Т.А. Шапошникова. Структурно-сорбционные свойства термически модифицированных слоистых двойных гидроксидов Mg - Fe(III). Укр.хим. журн. 2009. т.75, №1.
 • G.Lujaniene, S.Meleshevych, V.Kanibolotsky, J.Sapolaite, V.Strelko, V.Remeikis, O.Oleksienko, K.Ribokaite, T.Sciglo. Application of inorganic sorbents for removal of Cs, Sr, Pu and Am from contaminated solutions. // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 2009, vol. 282, No3, Р. 787-791.
 • A.S. Fedorishin, V.V. Strelko, S.S. Stavitskaja, V.I. Yakovlev, N.N. Tsyba, V.G.Milgrandt. Solid acid catalysts for synthesis of synthesis of biodiesel fuel from pyrolyzed natural and synthetic polymeric materials. Russian Journal of Applied Chemistry, 2012, Vol.83, No.2, Р.281-286.
 • I.Chepurna, V.Kanibolotsky, V.Strelko, S.Prudius, S.Meleshevych, Yu.Kalvachev. Mesoporous spherically granulated sulfated zirconium dioxide, Current Issues in Organic Chemistry, Eds. Heron Press, Sofia, 2010, Р. 190-201.
 • Т.С. Псарёва, О.И. Закутевский, О.П.Кобулей. Сорбция ионов U(VI) цеолитом, импрегнированным альгинатом натрия. / Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2011.-№1, С. 60-63.
 • I.Chepurna, R.Smotraev, V.Kanibolotsky, V.Strelk. Colloidal and chemical aspects of nanosized hydrated zirconium dioxide synthesized via a sol–gel process // Journal of Colloid and Interface Science, 2011, vol.56, No2, Р. 404-411.
 • В.В. Стрелко, А.С. Федоришин, С.С. Ставицкая, В.А. Денисович. Синтез и исследование свойств кислотных катализаторов на основе активных углей в реакции переэтерификации растительных жиров. // Катализ и нефтехимия, 2012, №21, С. 137-142.
 • В.В. Стрелко, О.І. Закутевский, Т.С. Псарева, И.З. Журавлев, В.Е. Хан. Сорбенты для аккумулирования и поглощения радионуклидов и урана из водных растворов. Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012.- т.3, №2. – С.199-204.
 • O.I. Zakutevskyy, T.S. Psareva and V.V. Strelko Sorption of U(VI) ions on sol-gel-synthesized amorphous spherically granulated titanium phosphates // Russian Journal of Applied Chemistry, 2012, vol. 85, No. 9, P. 1366-1370.
 • V.V.Strelko, V.F. Lapko, N.E. Yevtushenko, I.P. Svarkovskaja, V.A.  Plasmon resonance in silver and gold nanoclusters obtained upon reductive adsorption on silicas with different surfaces // Theoretical and Experimental Chemistry. vol. 48, No5, November, 2012.(Russian Original Vol. 48, No5, September-October, 2012).
 • L.Moklyachuk1, O.Furdychko1, V.Strelko, S.Melnichuk, V.Shynkarenko, V.Lokhanska, V.Trykhlib, I.Maletina, N.Iliuk and B.Nikitina The use of natural zeolites impregnated with zinc and copper ammoniates as carriers of micronutrients in growing vegetables Emir. // J. Food Agric. 2013. vol.25 (12): Р. 980-985.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com