Відділ гетерогенного кислотно-основного каталізу

 

Brej-bЗавідувач відділу
Брей Володимир Вікторович
доктор хімічних наук, профессор, член-кореспондент НАН України
Телефон: + 38 (044) 452 01 27
Факс: + 38 (044) 452 54 17
E - mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У відділі працює 12 співробітників, серед них 1 доктор, 6 кандидатів наук і 3 аспіранти.


Напрямки досліджень


Вивчення закономірностей каталітичних процесів з переносом протону; синтез нових кислотних і основних оксидних матеріалів; розробка каталітичних процесів одержання хімічних продуктів широкого використання на основі відновлювальної сировини. Практична направленість робіт пов’язана із розробкою нових каталітичних процесів переробки біоспиртів (етанол, гліцерин).

 Основні результати за останні роки

 • Встановленно лінійні кореляції між константами швидкості реакцій деалкілування алкілбензолів та дегідратації спиртів і силою кислотних центрів каталізаторів, а також спорідненістю до протона молекул реагенту.
 • Виміряно силу кислотних і основних центрів оксидів за підвищених температур, що дозволило визначити нормальну кореляцію рівноважної і кінетичної кислотності для твердих каталізаторів.

ZnachenFunkGammeta

Значення функції Гаммета для H-Y фожазиту та високо-кислотного ZrO2-SiO2 оксиду (^) за підвищенних температур

 

 • Синтезовано суперкислотні WO3/ZrO2 та WO3/ZrO2-SiO2 оксиди і досліджена їх каталітична активність в процесах алкілування і ацилування ароматичних сполук.
 • Запропоновано процес одержання високооктанового алкілату з ізобутану та ізобутанолу на суперкислотних каталізаторах.
 • Виконано цикл досліджень по каталітичному перетворенню біоспиртів (етанол, гліцерин) у хімічні продукти широкого використання, зокрема у етилацетат, пропіленгліколь, етиллактат.
 • Запропоновано процеси одержання оцтової кислоти з водно-етанольних сумішей з виділенням водню та синтезу діетоксиетану, як високооктанового (цетанового) компоненту бензинів та дизелю, з етанолу на біфункціональних каталізаторах.
 • Ряд запропонованих процесів апробовано в пілотних умовах за підтримки вітчизняного інвестора ПАТ «Техінсервіс».


Інноваційні розробки відділу

• Одержання оцтової кислоти з етанолу та води з виділенням водню
• Конверсія ізобутена і бутанолів у високооктановий алкілат
• Конверсія гліцерину у пропіленгліколь


 Співробітники відділу

Хоменко Костянтин Миколайович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,
тел.:+38 (044) 4525417 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прудіус Світлана Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,
тел.:+38 (044) 4525417 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Шаранда Михайло Євстахієвич, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4525417 
Варварін Анатолій Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,
тел.:+38 (044) 4525417 e-mail:an_atoliy@ ukr.net
Левицька Світлана Іванівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,
тел.:+38 (044) 4525417 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Бондаренко Євгенія Анатоліївна, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4525417 
Бодюл Наталія Сергіївна, молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4525417 
Глушаєва Лідія Миколаївна, технік 1к.,тел.:+38 (044) 4525417

Аспіранти

Сонцев Владислав Мстиславович, тел.:+38 (044) 4525417 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 
Іншина Олена Ігорівна, тел.:+38 (044) 4525417 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Милін Артур Миколайович, тел.:+38 (044) 452517, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Публікації останніх років:

 • V.V. Brei, M. E. Sharanda, S.V. Prudius, E.A. Bondarenko. Synthesis of acetic acid from ethanol-water mixture over Cu/ZnO-ZrO2-Al2O3 catalyst// Appl.Catal. A: 458 (2013) 196-200.
 • Cover image Applied Catalysis A: General    Synthesis of acetic acid from ethanol-water mixture over Cu/ZnO-ZrO2-Al2O3 catalyst
 • A. M. Varvarin, K. M. Khomenko, V V. Brei. Сonversion of n-butanol to hydrocarbons over H-ZSM-5, H-ZSM-11, H-L and H-Y zeolites// Fuel 106 (2013) 617-620.
 • Cover image Fuel    Сonversion of n-butanol to hydrocarbons over H-ZSM-5, H-ZSM-11, H-L and H-Y zeolites
 • V.V. Brei, O.V. Melezhyk, G.M. Starukh, E.I. Oranskaya, P.A. Mutovkin Organic precursor synthesis of Al-Mg mixed oxides and hydrotalcites // Microporous and Mesoporous Materials 113 (2008) 411-417.
 • V.V. Brei, D.V. Shistka, G. M. Telbiz. Temperature dependence of Hammett acidity for HY-faujasite// Polish J. Chem. 82 (2008), 179-182.
 • М.Е. Шаранда, С.В. Прудиус, В.В. Брей Одностадийный синтез этилацетата из этанола на Cu/ZnO-ZrO2-Al2O3 катализаторе // Укр.хим.журн. 74 (2008) 78-82.
 • В.В.Брей Соотношение равновесной и кинетической кислотности твердых катализаторов// Теорет. эксперим.химия 45 ( 2009) 173-175.
 • V. V. Brei, A. V. Melezhyk, S.V. Prudius, E. I. Oranskaya Study of surface-bulk distribution of tungsten in WO3/ZrO2 oxides prepared by different methods // Polish J. Chem. 83 (2009) 537-546.
 • A.A. Kril, V.V. Brei Synthesis of branched C8 hydrocarbons by the transformation of isobutanol-isobutane mixture over the acid catalysts // Chem. Engineer. Trans. 17 (2009) 193-196.
 • В.В. Брей, М.Є.Шаранда, С.І. Прудіус Патент на корисну модель № 45526 (10.11.2009) “Спосіб одержання оцтової кислоти”.
 • S.V. Prudius, A.V. Melezhyk, V.V. Brei Synthesis and catalytic study of mesoporous WO3-ZrO2-SiO2 solid acid // Stud.Surf.Sci.Catal. 175 (2010) 233-236.
 • В.В. Брей, Н.С. Бодюл, С.В. Прудиус, Д.В. Шистка Олигомеризация тетрагидрофурана на твердых кислотных катализаторах // Хімічна промисловість України №3 (2010)19-21.
 • А.В. Фесенко, Ю.И. Дацюк, С.В. Прудиус, В.М. Сонцев, В.В. Брей Прямой синтез бутилбутирата из н-бутанола на Cu-Pd/ZnO-ZrO2-Al2O3 катализаторе//Укр.хим.ж. 76 (2010) 40-43.
 • V.V. Brei, G.M. Starukh, S.I. Levytska, D.V. Shistka Study of a continuous process for glycerolysis of rapeseed oil with the solid base catalysts //Chem. & Chem.Technol. 6(2012) 89-94.
 • С.И. Левицкая, Д.В. Шистка, В.В. Брей Этанолиз рапсового масла на MgO-ZrO2 катализаторе с участием н-бутиламина // Катализ и нефтехимия №21 (2012) 35-38. 
 • E.I. Inshina, D.V. Shistka, G.M. Telbiz, V.V. Brei Hammett function values for mixed ZrO2 -SiO2 oxide at elevated temperatures //Chem.Phys.Technol.Surface 3 (2012)395-400.
 • М.Е. Шаранда, В.М. Сонцев, С.В. Прудиус, Е.И. Иньшина, В.В. Брей Превращение глицерина в 1,2-пропандиол на бифункциональных катализаторах// Химия, физика и технология поверхности 3 (2012) 61 – 65.
 • В.В.Брей, Н.С. Бодюл, А.Г. Гребенюк Бекмановская перегруппировка циклогексаноноксима в ?-капролактам на сульфосмоле Dowex DR-2030 в присутствии диметилсульфоксида//Химия, физика и технология поверхности 4 (2013) 21-26.
 • В.В. Брей, С.И. Левицкая Селективная конверсия смеси дигидроксиацетон - этанол в этиллактат на амфотерном TiO2-ZrO2 катализаторе //Доп.НАНУ №5 (2013) 128-133.
 • В.В. Брей, А.М. Варварин Сравнительное дегидрирование циклогексанола на медьсодержащих катализаторах //Хімічна промисловість України №3 (2013) 48-52.

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com