Відділ екологічної хімії


Kornilivich-bЗавідувач відділу
Корнілович Борис Юрійович
член-кореспондент НАН України, 
доктор хімічних наук, професор


Телефон: + 38 (044) ) 452 93 28
Факс: + 38 (044) 452 93 27
E - mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

У відділі працює 13 спеціалістів, серед них 1 член-кореспондент НАН України, 4 кандидати наук, 2 аспіранти. Співробітниками відділу опубліковано 2 книги, 150 наукових статей, отримано 20 патентів України. Захищено 2 кандидатські дисертації.

 

 
Напрямки досліджень


Сорбційне вилучення органічних та неорганічних токсикантів із водних розчинів;
• Біосорбція і біодеструкція токсичних органічних і неорганічних сполук іммобілізованими мікроорганізмами;
• Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів;
• Дослідження взаємозв'язку сорбційного зв'язування і деструктивних властивостей біосорбційних комплексів на основі сорбентів різного походження з іммобілізованими мікроорганізмами-деструкторами; 
• Визначення сорбційних, фізико-хімічних та біодеструктивних характеристик біосорбційних композитів для вилучення та деструкції забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів). Розробка методів іммобілізації біомаси на сорбційних матрицях;
• Вивчення закономірностей процесів очищення грунтів, поверхневих та підземних вод, що забруднені іонами важких металів та радіонуклідами з використанням композиційних реакційно-здатних матеріалів;
• Вивчення закономірностей поглинання екотоксикантів із об'єктів навколишнього середовища з використанням комбінованих сорбентів на основі сировини рослинного походження та природних мінеральних сорбентів.


Основні результати (2009-2013рр.)


Встановлено закономірності одержання модифікованих природних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення радіоактивно забруднених вод від природних радіонуклідів, у т.ч. урану.
Розроблено технології очищення підземних вод від сполук урану та важких металів за допомогою проникних реакційно-здатних бар’єрів, що створюються безпосередньо в ґрунті на шляху підземних потоків та містять в активній зоні різноманітні поглинаючі реагенти. Їх дія базована на різних окислювально-відновних та сорбційних процесах, що забезпечують селективне вилучення небезпечних речовин. Ефективність застосування проникних реакційних бар'єрів підтверджена дослідно-промисловою перевіркою, що була проведена в українському центрі уранодобувної та переробної промисловості - місті Жовті Води, де біля хвостосховища уранових відходів було побудовано проникний реакційно-здатний бар'єр з використанням матеріалів на основі активного заліза та змішаних культур сульфатредукуючих бактерій. Проведений моніторинг показав високу екологічну ефективність запропонованої технології для захисту підземних вод від забруднення сполуками урану.

Ris 1 po txt

Розроблено методи синтезу органокремнеземів, модифікованих іонами міді, цинку, срібла, з регульованою поруватою структурою та хімією поверхні і показана ефективність очищення ними біологічних розчинів від широкого спектру патогенних мікроорганізмів (грампозитивних, грамнегативних), а також водних розчинів від іонів важких металів.

Ris 2 po txt

Запропоновано технологію очищення ґрунтових і водних екосистем від нафти, нафтопродуктів, пестицидів шляхом створення високоефективних біосорбційних комплексів, в яких мікроорганізми-деструктори забруднювачів закріплені на сорбентах-носіях; встановлено закономірності процесів їх сорбції та деструкції.
Визначено оптимальні умови одержання сорбенту-носія на основі піролізату хвойних порід деревини для іммобілізації нафтоокислюючої біоти. Встановлено, що адсорбційні властивості вуглецевого біосорбенту визначаються пористою структурою і особливостями поверхні. Нафтопоглинальний біосорбент деструктивної дії типу «БАРС» застосовано на нафтовидобувних підприємствах України, Росії та при знешкодженні розливів нафти в Керченському, Феодосійському, Ялтинському, Південному портах. Одержано міжнародний сертифікат якості на біосорбент «БАРС».

Ris 3 po txt

Створено біосорбційний препарат «Агродетокс» на основі композиції сорбційного матеріалу рослинного походження та природної асоціації мікроорганізмів для очищення ґрунтів від пестицидів різного типу. Проведено дослідно-промислові випробування біосорбційної технології. Ступінь деструкції забруднювача протягом вегетаційного періоду гарантує відновлення родючості грунтів, одержання екологічно чистої та якісної сільськогосподарської продукції, очищення вод меліоративних систем, усунення накопичення агрохімічних забруднювачів ґрунту.
Розроблено технологію одержання високоефективних композиційних сорбентів на основі рослинної сировини для вилучення екотоксикантів (іонів важких металів, нафтопродуктів та радіонуклідів із об’єктів навколишнього середовища).
Запропоновано технології отримання комбінованих сорбентів на основі біогумусу для регулювання процесів вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції без використання мінеральних добрив.

Співробітники відділу

Ris 4 SpivrobitnViddilu

 

Співробітники відділу екологічної хімії № 11: зліва направо 1-й ряд: м.н.с. Хлопась О.О., інж.1 кат. Маметьєва Є.Г., м.н.с. Шрамкова Т.Г., ст.н.с. Хохлова Л.Й., пров.інж. Щоголева Г.О.; 2-й ряд: завідувач відділу Корнілович Б.Ю., асп. Биченко А.А., ст.н.с. Ковальчук І.А., ст.н.с. Хохлов А.В., асп. Бащак О.Є., н.с. Швець Д.І.

 

 

 

 

 

 


Співробітники відділу


Корнілович Борис Юрійович, закінчив Київський політехнічний інститут (1973), доктор хімічних наук (1992), професор (2002), член-кореспондент НАН України (2003), завідувач відділу (2008), головний науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Ковальчук Ірина Андріївна, закінчила Львівський державний університет (1996), кандидат хімічних наук (2002), старший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Хохлова Людмила Йосипівна, закінчила Київський державний університет (1969) кандидат технічних наук (1980), старший науковий співробітник (1982), 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Хохлов Андрій Вікторович, закінчив Київський політехнічний інститут (1989), кандидат технічних наук (2006), старший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Хлопась Ольга Олександрівна, молодший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Титаренко Марина Василівна, молодший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Шрамкова Тамара Григорівна, молодший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Щоголева Ганна Олександрівна, провідний інженер, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Маметьєва Євгенія Георгіївна, інженер І категорії, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Фадеєва Ніна Іванівна, інженер ІІ категорії, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..


Аспіранти:


Бащак Олександра Євгеніївна, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 Биченко Анастасія Анатоліївна, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

 

 Міжнародне наукове співробітництво


• United States Environmental Protection Agency
• Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения Российской Академии Наук
• Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences (Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l`Environnement) 
• Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов"
• Michigan State University 
• Інститут біології провінції Шаньдун КНР


Інноваційні розробки відділу


• Отримано модифіковані природні сорбенти на основі шаруватих силікатів для очищення радіоактивно забруднених вод;
• Розроблено технології очищення підземних вод від сполук урану та важких металів за допомогою проникних реакційно-здатних бар’єрів

Ris 5 po txt

Створено біосорбційний препарат «Агродетокс» для очищення ґрунтів від пестицидів різного типу;
• Створено нафтопоглинальний біосорбент деструктивної дії типу «БАРС»

Ris 6 po-txt

Запропоновано технології отримання комбінованих сорбентів для регулювання процесів вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції.


Публікації відділу № 11 (2009-2013 рр.)

 • Корнілович Б.Ю., Сорокін О.Г., Павленко В.М., Кошик Ю.Й. Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості. – К.: Вид-во „Норма”. – 2011. – 156 с.
 • Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М. Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів. Навчальний посібник - К.: Освіта України, 2013. - 178 с.
 •  Корнілович Б.Ю., Стрелко В.В., Кошик Ю.Й., Павленко В.М. Eколого-хімічні проблеми при видобутку та переробці уранової сировини // Вісник Національної академії наук України. – 2010. - №10.- C 8-14.
 • Spasonova L., Kovalchuk I., Wireman M., Kornilovych B. Deactivation of Hazardous Uranium Contaminated Water in Black See Basin // In book “Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Springer Science + Business Media B.-V.2011.- P 329-338.
 •  Тобілко В.Ю., Корнілович Б.Ю., Денисова Т.І., Ковальчук І.А., Кравченко О.В. Сорбція іонів урану та кобальту термічно модифікованими шаруватими силікатами // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. - №5. - C. 150 – 155.
 • Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Корнілович Б.Ю. Очищення уранвмісних підземних вод мікробіологічним методом // Доповіді НАН України. – 2011. - №10.- C. 175 -180.
 • Ковальчук І.А., Голембіовський А.О., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів Cr(VI) та U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами // Доповіді НАН України 2011. - №11.- C 161-165.
 • Голембіовський А.О., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., Жданюк Н.В. Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин// Наукові вісті НТУУ "КПІ".- № 6. - 2011. - С.154-158.
 • Sprynskyy M., Kovalchuk I., Buszewski B. The separation of uranium ions by natural and modified diatomite from aqueous solution // J. Hazard. Mater. - 2010. - 181. - P. 700-707.
 • Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Корнілович Б.Ю. Спосіб очищення підземної води від розчиненого урану // Патент України на корисну модель №67937. - 12.03.2012. - Бюл.№5. С.1-4.
 • Боровик Р.В., Хохлова Л.И., Рыбалкин С.П. Биоремедиация почв загрязненных [хлорсодержащими пестицидами // Экология промышленного производства. – 2009. - № 4. - С. 74-79.
 • Хохлова Л.И., Марченко А.И., Хохлов А.В., Капранов В.В. Биосорбционная технология ремедиации плодородных почв,загрязненных пестицидами // Медицина экстремальных ситуаций. – 2009. - № 2 (24). -С.92-96.
 • Хохлов А.В., Хохлова Л.И, Корнілович Б.Ю., Лапко В.В., Ван Цзянин Вплив ксеропротекторів на біодеструктивну активність вуглецевого біосорбенту відносно стійких сполук вуглеводнів нафти // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010.- № 3.- С.69-74.
 • Хохлов А.В., Хохлова Л.И, Бреус И.П. Перспективы использования иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов для очистки экосистем от ксенобиотиков // Гигиена и санитария. - 2009.- №5.- С.91-96.
 • Khokhlov А., Strelko V., Кhokhlova L., Lapko V., Jining Wang Bioremediation of oil-polluted soil with sorptive bio-comlexes // Збірник праць Академії Наук провінції Шаньдун Китай. - 2010.- № 11.-С.103-106.
 • Хохлова Л.И., Хохлов А.В., Боровик Р.В. Биоремедиация почв, загрязненных пестицидами с применением биосорбционных композитов // Экология промышленного производства. – 2011. - № 3. - С. 112-118.
 • Pankratova N., Khokhlova L., Khohlov A., Oparina E. System approach to the problem of purification of oil polluted soils and water bodies // Сборник трудов. - Х Szkola Geomechaniki. – 2011. - P.113-121.
 • Pankratova N., Khokhlova L. Integrated tools for restoration of oil polluted soils and water bodies //Information theories&applications. ITHEA. SOFIA.-Vol.12, № 1.- 2012. –P. 39-49.

 

 

Kornilivich-bКорнілович Борис Юрійович
Завідувач відділу


член-кореспондент НАН України
доктор хімічних наук, професор
Телефон: + 38 (044) ) 452 93 28
Факс: + 38 (044) 452 93 27
E - mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Опубліковано понад 400 наукових праць, в т.ч. 2 монографії, 30 авторських свідоцтв на винаходи, під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій

Корнілович Борис Юрійович, закінчив Київський політехнічний інститут (1973), доктор хімічних наук (1992), професор (2002), член-кореспондент НАН України (2003), завідувач відділу (2008), головний науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 
Область наукових інтересів

• Розробка нових технологій очищення забруднених вод від важких металів і радіонуклідів, створення природоохоронних технологій для використання на підприємствах ядерно-паливного комплексу України;
• Вивчення закономірностей процесів очищення грунтів, поверхневих та підземних вод, що забруднені іонами важких металів та радіонуклідами з використанням композиційних реакційно-здатних матеріалів;
• Сорбційне вилучення неорганічних токсикантів із водних розчинів;
• Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів.

 

Основні публікації:


1. Корнілович Б.Ю., Сорокін О.Г., Павленко В.М., Кошик Ю.Й. Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості. – К.: Вид-во „Норма”. – 2011. – 156 с.

2. Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М. Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів. Навчальний посібник - К.: Освіта України, 2013. - 178 с.

3. Корнілович Б.Ю., Стрелко В.В., Кошик Ю.Й., Павленко В.М. Eколого-хімічні проблеми при видобутку та переробці уранової сировини // Вісник Національної академії наук України. – 2010. - №10.- C 8-14.

4. Spasonova L., Kovalchuk I., Wireman M., Kornilovych B. Deactivation of Hazardous Uranium Contaminated Water in Black See Basin // In book “Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Springer Science + Business Media B.-V.2011.- P 329-338.

 5. Тобілко В.Ю., Корнілович Б.Ю., Денисова Т.І., Ковальчук І.А., Кравченко О.В. Сорбція іонів урану та кобальту термічно модифікованими шаруватими силікатами // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. - №5. - C. 150 – 155.
6. Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Корнілович Б.Ю. Очищення уранвмісних підземних вод мікробіологічним методом // Доповіді НАН України. – 2011. - №10.- C. 175 -180.

7. Ковальчук І.А., Голембіовський А.О., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів Cr(VI) та U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами // Доповіді НАН України 2011. - №11.- C 161-165.

8. Голембіовський А.О., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., Жданюк Н.В. Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин// Наукові вісті НТУУ "КПІ".- № 6. - 2011. - С.154-158.

9. Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Корнілович Б.Ю. Спосіб очищення підземної води від розчиненого урану // Патент України на корисну модель №67937. - 12.03.2012. - Бюл.№5. С.1-4.

10. Яценко А.П., Корнiлович Б.Ю., Маковецький О.Л., Завгороднiй В.А. Колоїдно-хімічні властивості дисперсій на основі шаруватих силікатів для отримання високопористих склокерамічних матеріалів / // Доп. НАН України. — 2010. — № 6. — С. 139-143.

11. Mishchuk N.A., Kornilovych B.Yu., Makovetskyy O.L., Spasonova L.M. Electroremediation of contaminated soils under nonstationary and nonuniform conditions // Colloids and Surfaces. - 2010. - V. 360. – P. 26-31.

12. Wireman M., Kornilovych B. Installation of a Permeable Reactive Barrier in Uranium Mining District – East Central Ukraine // Newsletter International Association of Hydrogeologists U.S. National Chapter. – 2012. – Vol. 41, No 2. - P. 12-14.

 13. Kornilovych B., Spasonova L., Makovetskyy O., Tobilko V. Influence of sewages from the industrial zone of uranium production on the state of the water objects// In book “Risk Management of Water Supply and Sanitation System”, Springer Science+Business Media B.V., 2009. - Р. 55-64.

14. Imnadze P., Chakvetadze N., Kornilovych B. et al. Evaluation of mining-related metals contamination and ecological and human health risks associated with manganese mining and processing in Chiatura, Georgia // Edited by M.Mirtskhulava and M.Wireman. Tbilisi, Georgia , 2011. p 20.

 

 

 

Ris 9 KovalchukIAКовальчук Ірина Андріївна

Кандидат хімічних наук
Старший науковий співробітник
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кількість публікацій - 52

 

Ковальчук Ірина Андріївна, закінчила Львівський державний університет (1996), кандидат хімічних наук (2002), старший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

 

 

Область наукових інтересів

• Сорбційне вилучення неорганічних токсикантів із водних розчинів;
• Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів;
• Вивчення закономірностей процесів очищення грунтів, поверхневих та підземних вод, що забруднені іонами важких металів та радіонуклідами з використанням композиційних реакційно-здатних матеріалів.

Основні публікації:

1. Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Корнілович Б.Ю. Очищення уранвмісних підземних вод мікробіологічним методом // Доповіді НАН України. – 2011. - №10.- C. 175 -180.
2. Spasonova L., Kovalchuk I., Wireman M., Kornilovych B. Deactivation of Hazardous Uranium Contaminated Water in Black See Basin // In book “Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Springer Science + Business Media B.-V.2011.- P 329-338. 
3. Тобілко В.Ю., Корнілович Б.Ю., Денисова Т.І., Ковальчук І.А., Кравченко О.В. Сорбція іонів урану та кобальту термічно модифікованими шаруватими силікатами // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. - №5. - C. 150 – 155.
4. Ковальчук І.А., Голембіовський А.О., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів Cr(VI) та U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами // Доповіді НАН України 2011. - №11.- C 161-165.
5. Голембіовський А.О., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., Жданюк Н.В. Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин// Наукові вісті НТУУ "КПІ".- № 6. - 2011. - С.154-158.
6. Sprynskyy M., Kovalchuk I., Buszewski B. The separation of uranium ions by natural and modified diatomite from aqueous solution // J. Hazard. Mater. - 2010. - 181. - P. 700-707.
7. Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Корнілович Б.Ю. Спосіб очищення підземної води від розчиненого урану // Патент України на корисну модель №67937. - 12.03.2012. - Бюл.№5. С.1-4.

 

 

Ris 10 HohlovaLIХохлова Людмила Йосипівна 

Кандидат технічних наук
Старший науковий співробітник
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кількість публікацій - 71

Хохлова Людмила Йосипівна, закінчила Київський державний університет (1966) кандидат технічних наук (1980), старший науковий співробітник (1982), 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Область наукових інтересів

• Дослідження взаємозв'язку сорбційного зв'язування і деструктивних властивостей біосорбційних комплексів на основі сорбентів різного походження з іммобілізованими мікроорганізмами-деструкторами забруднювачів довкілля. 
• Визначення структурних, сорбційних, фізико-хімічних та біодеструктивних характеристик біосорбційних композитів для вилучення та деструкції забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів). 
• Дослідження сорбційних та деструктивних властивостей розроблених біосорбентів при застосуванні в природних умовах.
• Створення біосорбційного препарату «Агродетокс» на основі композиції сорбційного матеріалу рослинного походження та природної асоціації мікроорганізмів для очищення ґрунтів від пестицидів різного типу. Розробка принципової технологічної схеми одержання біосорбційного детоксиканту “Агродетокс” та методичних рекомендацій по застосуванню біосорбційного препарату “Агродетокс” при очищенні грунтів від пестицидів.

Основні публікації:

1. Хохлов А.В., Швець Д.І., Хохлова Л.Й., Стрелко В.В. Видалення нафтових плівок із поверхні води біоактивними вуглецевими сорбентами в присутності ПАР // Доповіді НАН України. – 2005. - №3. – С.189-192.
2. Боровик Р.В., Хохлова Л.И., Рыбалкин С.П. Биоремедиация почв загрязненных [хлорсодержащими пестицидами // Экология промышленного производства. – 2009. - № 4. - С. 74-79.
3. Khokhlova L., Strelko V., Khokhlov A., Kartel N., Breus I.. Sorptive bio-complexes for remediation of soils and grounds contaminated by oil hydrocarbons // Environ. Radioecol. & Applied Ecol. 2007.- V. 13, № 1. - P. 29-33.
4. Хохлова Л.И., Марченко А.И., Хохлов А.В., Капранов В.В. Биосорбционная технология ремедиации плодородных почв,загрязненных пестицидами // Медицина экстремальных ситуаций. – 2009. - № 2 (24). - С.92-96.
5. Хохлов А.В., Хохлова Л.И, Корнілович Б.Ю., Лапко В.В., Ван Цзянин. Вплив ксеропротекторів на біодеструктивну активність вуглецевого біосорбенту відносно стійких сполук вуглеводнів нафти // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 3. - С.69-74.
6. Хохлов А.В., Хохлова Л.И, Бреус И.П. Перспективы использования иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов для очистки экосистем от ксенобиотиков // Гигиена и санитария. - 2009. - №5.- С.91-96.
7. Khokhlov A., Strelko V., Кhokhlova L., Lapko V., Jining Wang Bioremediation of oil-polluted soil with sorptive bio-comlexes // Збірник праць Академії Наук провінції Шаньдун Китай. 2010. - № 11. - С.103-106.
8. Хохлова Л.И., Хохлов А.В., Боровик Р.В. Биоремедиация почв загрязненных пестицидами применением биосорбционных композитов // Экология промышленного производстваю – 2011. - № 3. - С. 112-118.
9. Kvitko K.V., Khokhlov A. V., Khokhlova L.I., Lankevich M.I. Formation of microbial associations which perform phytoremediation // Abstracts ISEB. - 2011. - Leipzig. -P.116.
10. Pankratova N., Khokhlova L., Khohlov A., Oparina E. System approach to the problem of purification of oil polluted soils and water bodies // Сборник трудов. - Х Szkola Geomechaniki. - 2011. - P.113-121.
11. Панкратова Н.Д., Хохлова Л.И. Моделирование и микробиологические технологии восстановления нефтезагрязненных грунтов и водоемов // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології». 24 – 29 травня 2011 року. - Київ, Україна. - 2011. –С. 135.
12. Pankratova N.D., Khokhlova L.I.. Modelling and technologies for restoration of oil polluted soils and water bodies //XVIII міжнародна конференція з автоматичного управління. Автоматика-2011, Матеріали конференції, 28-30 вересня 2011 р. - Львів, Україна.- 2011. - P. 241.
13. Pankratova N., Khokhlova L. Integrated tools for restoration of oil polluted soils and water bodies // International Journal. «Information theories&applications». ITHEA. SOFIA. -Vol.12, № 1.- 2012. –P. 39-49.
14. Pankratova N, Khokhlova L., Chudek M, Khokhlov A., Oparina E., Jendrys M. System approach to the problem of purification of oil polluted soils and water bodies // XV Miedzynarodowe Sympozjum Geotechnika-Geotechnics 2012. Materialy Naukowe. Gliwice-Ustron, 21-25 pazdziernika, 2012.- P. 45-53.
15. Панкратова Н.Д., Хохлова Л.И., Хохлов А.В. Интегрированный инструментарий моделирования и микробиологических технологий очистки нефтезагрязненных грунтов и водоемов // Материалы международной научно-практической конференции 19-21 ноября 2012. Управление инновациями 2012. Москва. – С. 197-201.

 


Ris 11 HohlovAVХохлов Андрій Вікторович

кандидат технічних наук
старший науковий співробітник
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кількість публікацій - 43

Хохлов Андрій Вікторович, закінчив Київський політехнічний інститут (1989), кандидат технічних наук (2006), старший науковий співробітник, 4529327, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Область наукових інтересів

• Розробка методів іммобілізації біомаси на сорбційних матрицях. Дослідження рівноваги адсорбції та формування на поверхні сорбційних носіїв функціональних біологічних агентів. Вивчення закономірностей адсорбційної іммобілізації біомаси на поверхні інертних та активних сорбційних матеріалів до забруднювачів (нафта, пестициди ) та деструктивної мікрофлори. 
• Дослідження сорбційних, фізико-хімічних та біодеструктивних характеристик біосорбційних комплексів для вилучення та деструкції забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів).
• Визначення факторів стійкості мікроорганізмів до негативних особливостей навколишнього середовища при використанні в якості матеріалів-носіїв біомаси вуглецевих, мінеральних та рослинних адсорбентів.
• Практична реалізація робіт, пов’язанх з розробкою технічної документації специфічних біоактивних сорбційних комплексів на основі вуглецевих, мінеральних та рослинних адсорбентів, технологічних принципів одержання та застосування таких матеріалів для очищення природних середовищ від екотоксиеантів.
• Розробка технологічної схеми та функціональних параметрів одержання нафто поглинаючого вуглецевого сорбенту - носія на основі піролізату деревини, вилучення нафтоокислюючої мікробіоти з природного біоценозу, що в комплексі з вуглецевим сорбентом володіє значним біодеструктивним потенціалом і здатна злійснювати локалізацію та ефективне розкладання нафтозабруднень різного типу і концентрацій.
• Застосування нафтопоглинального біосорбенту деструктивної дії типу «БАРС» на нафтовидобувних підприємствах України, Росії та при знешкодженні розливів нафти в Керченському, Феодосійському, Ялтинському, Південному портах:. Одержано міжнародний сертифікат якості на біосорбент «БАРС»
• Інститут біологіїАкадемії наук првінції Шаньдун КНР та Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України почали згідно домовленності спільні науково дослідні роботи по адаптації та впровадженню біосорбційної технології знешкодження нафтового забруднення на території КНР.
• Відпрацьовання методичних прийомів по застосуванню біосорбційного препарату “Агродетокс” при очищенні грунтів від пестицидів. Проведення випробування біосорбційної технології на дослідній ділянці. Ступінь деструкції забруднювача протягом вегетаційного періоду гарантує відновлення родючості грунтів, підвищення врожайності та одержання екологічно чистої сільськогосподарської продукції, очищення вод меліоративних систем, усунення та знешкодження накопичення агрохімічних забруднювачів ґрунту.

Основні публікації:

1. Хохлов А.В., Швець Д.І., Хохлова Л.Й., Стрелко В.В. Видалення нафтових плівок із поверхні води біоактивними вуглецевими сорбентами в присутності ПАР // Доповіді НАН України. – 2005. - №3. – С.189-192.
2. Хохлов А.В. Математичне моделювання екологічних процесів ґрунтових систем // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології. - Київ. - 2009. –С. 135.
3. Khokhlova L., Strelko V., Khokhlov A., Kartel N., Breus I.. Sorptive bio-complexes for remediation of soils and grounds contaminated by oil hydrocarbons // Environ. Radioecol. & Applied Ecol. 2007.- V. 13, № 1. - P. 29-33.
4. Хохлова Л.И., Марченко А.И., Хохлов А.В., Капранов В.В. Биосорбционная технология ремедиации плодородных почв,загрязненных пестицидами // Медицина экстремальных ситуаций. – 2009. - № 2 (24). - С.92-96.
5. Хохлов А.В., Хохлова Л.И, Корнілович Б.Ю., Лапко В.В., Ван Цзянин. Вплив ксеропротекторів на біодеструктивну активність вуглецевого біосорбенту відносно стійких сполук вуглеводнів нафти // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 3. - С.69-74.
6. Хохлов А.В., Хохлова Л.И, Бреус И.П. Перспективы использования иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов для очистки экосистем от ксенобиотиков // Гигиена и санитария. - 2009. - №5.- С.91-96.
7. Khokhlov A., Strelko V., Кhokhlova L., Lapko V., Jining Wang Bioremediation of oil-polluted soil with sorptive bio-comlexes // Збірник праць Академії Наук провінції Шаньдун Китай. 2010. - № 11. - С.103-106.
8. Хохлова Л.И., Хохлов А.В., Боровик Р.В. Биоремедиация почв загрязненных пестицидами применением биосорбционных композитов // Экология промышленного производстваю – 2011. - № 3. - С. 112-118.
9. Pankratova N, Khokhlova L., Chudek M, Khokhlov A., Oparina E., Jendrys M. System approach to the problem of purification of oil polluted soils and water bodies // XV Miedzynarodowe Sympozjum Geotechnika-Geotechnics 2012. Materialy Naukowe. Gliwice-Ustron, 21-25 pazdziernika, 2012.- P. 45-53.
10. Панкратова Н.Д., Хохлова Л.И., Хохлов А.В. Интегрированный инструментарий моделирования и микробиологических технологий очистки нефтезагрязненных грунтов и водоемов // Материалы международной научно-практической конференции 19-21 ноября 2012. Управление инновациями 2012. Москва. – С. 197-201.

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com