Центр колективного користування науковим обладнанням „ЕПР спектроскопія”.

 


Центр колективного користування „ЕПР спектроскопія” створено в 2012 році з метою найбільш раціонального використання унікального імпульсного спектрометра електронного парамагнітного резонансу BRUKER ELEXSYS E580 FT/CW.

Головні завдання і організація роботи Центру:

Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати його в режимі оптимального функціювання, та надавати консультативні послуги.

 

Порядок надання послуг:

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на спектрометрі BRUKER ELEXSYS E580 FT/CW, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України заявки на кількість годин, строки та характер досліджень, що потребують використання зазначеного Приладу.
Реєстрацію переданих зразків та вимірювання їх ЕПР спектрів здійснює оператор ЕПР спектрометра Андрій Мельник, тел. 422-95-62.

 

Галузі застосування методу електонного парамагнітного резонансу:

Іонізуюче випромінювання:
- Дозиметрія 
- Археологічне датування
- Короткоживучі органічні вільні радикали
Фізика:
- Виміри магнітної сприйнятливості
- Перехідні метали, лантаноїди та актиноїди
- Електрони провідності 
- Дефекти в кристалах 
- Оптичне детектування магнітного резонансу
- Рекомбінація при низьких температурах
Матеріалознавство:
- Деградація барвників та полімерів 
- Лазерні матеріали
- Домішки та дефекти твердого тіла
- Новітні магнітні та фероелектричні матеріали
- Нанооб’єкти
- Вільні радикали при корозії
Біологія та медицина:
- Методи спінових міток та спінових зондів
- Вільні радикали у живих тканинах та рідинах
- Антиоксиданти, розсіювачі радикалів
- Ферментативні реакції
- Фотосинтез
-Радикали в біологічних системах на основі кисню та NO
Хімія:
- Кінетика радикальних реакцій
- Спінові пастки
- Каталіз
- Процеси окислення та відновлення
- Бірадикали та триплетні стани молекул

 

 Опис приладу

Ris-1 po txt

 

Приклад вимірювання методом ЕПР

  Ris-2 po txt

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com