ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ

(Постанова Президії НАН України № 289, 26.10.2011р.)

 

   • теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями;
   • розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища;
   • створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на  основі  використання відновлювальної сировини;
   • дисперсні матеріали для енергонакопичуючих систем.

 

Науково-дослідні роботи за видами тематики:

Державна тематика

 Цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали», 2010 - 2014 рр.

 • Синтез і дослідження нанопоруватих вуглецевих матеріалів для енергонакопичувальних систем

        Науковий керівник - д.х.н., с.н.с. Ю.А. Малєтін

 • Альтернативні методи одержання нанодисперсних порошків на основі оксидів титану та ніобію, як ефективних каталізаторів та основи виробництва керамічних матеріалів.

        Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов.

 

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 Цільова комплексна програма НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва», 2014 - 2016 рр.

 • Оптимізація методів і технологічних основ синтезу фосфатів і силікатів Ti і Zr з вираженою вибірковістю по відношенню до радіонуклідів та іонів - токсикантів.

  Науковий керівник – д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

 •  Створення функціональних матеріалів на основі металічних носіїв з застосуванням методу іонної імплантації.

  Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов.

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії», 2013 - 2017 рр.

 • Каталітична конверсія гліцерину у хімічні продукти широкого застосування (пропіленгліколь, етиллактат, лактид).

  Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.В. Брей

Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища, 2010 - 2014 рр.

 • Сорбційне концентрування аніонів-токсикантів на гібридних неорганічних іонітах.

     Науковий керівник – д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку, 2015 - 2019 рр.

 • Гібридні наноструктурні матеріали для енергозберігаючих пристроїв на основі суперконденсаторів.

     Науковий керівник – д.х.н., с.н.с. Ю.А.Малєтін

Науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави». 2015 - 2016 рр.

 • Універсальний одноразовий фільтр для знезараження та очищення води в польових умовах.

    Науковий керівник – к.х.н. І.З. Журавльов, зав.лаб.1/1 В.А.Трихліб, д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

Науково-дослідна робота молодих вчених НАН України, 2015 - 2016 рр.

 • Суперконденсатори на основі новітніх графеновмісних електродних матеріалів

        Науковий керівник – к.фіз-мат.н. С.О. Зелінський.

Цільова програма наукових досліджень ВХ НАН України "Фундаментальні дослідження за пріоритетними напрямами в хімії", 2017 - 2021 рр.

 • Фундаментальні засади створення спеціалізованих сорбентів для потреб приладобудування, медицини та захисту довкілля

Науковий керівник - д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

 

Відомча тематика

Розробка та дослідження новітніх вуглецевих і вуглець-мінеральних гібридних сорбентів для вилучення з організму токсикантів, профілактики та лікування екологічно залежних захворювань, 2010 - 2014 рр.

Науковий керівник – д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

Синтез та дослідження нанорозмірних титанатів та активованого вугілля для енергозберігаючих автономних систем, 2010 - 2014 рр.

Наукові керівники роботи: д.х.н., с.н.с. С.О. Кириллов, д.х.н., с.н.с. Ю.А. Малєтін

Спеціалізовані вуглецеві і мінеральні сорбенти для використання в аграрному комплексі з метою підвищення продуктивності грунтів та отримання екологічно безпечної і високоякісної продукції, 2012-2014 р.

Науковий керівник – д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

Каталітичне перетворення біоспиртів (етанол, гліцерин, сорбіт) у корисні хімічні продукти (Цільова програма „Розробка стратегії розвитку пріоритетних напрямів в хімії", 2012 - 2016 рр).
Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.В. Брей

Комбіновані та гібридні високопоруваті та оксид-вуглецеві сорбенти і каталізатори в захисті довкілля та розробці нетрадиційних хімічних процесів, 2012 - 2016 рр.
Науковий керівник – д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

Фундаментальні основи нетрадиційних методів синтезу нанодисперсних оксидних каталізаторів та матеріалів для електротехніки, 2013 - 2017 рр.
Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.О.Зажигалов.

Створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини, 2017- 2021 рр.

Науковий керівник - д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.В. Брей

 

 

Госпдоговірна тематика

Розробка каталітичного способу одержання бутанолу з етанолу з його випробуванням на дослідній установці, 2013 - 2015 рр.

Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.В. Брей

Іонообмінне та ультрафільтраційне очищення пектину, 2016 р.

Науковий керівник – д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України В.В. Брей

Розробка методів та технологічних основ одержання регенеруючих поглиначів СО2 на основі активованого вугілля,  2016 р.

Науковий керівник – зав.лаб.1/1  В.А.Трихліб, д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

Оптимізація властивостей і напрацювання експериментальних партій вуглецевого гемосорбенту «КАРБОН», 2016 р.

Науковий керівник – зав.лаб.1/1 В.А.Трихліб, д.х.н., проф., академік НАН України В.В. Стрелко

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com