Наукова-дослідна база інституту

 

Контрольно-аналітична лабораторія
Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України

Напрями роботи:

  •  дослідження сорбентів в статичних та динамічних умовах;
  • встановлення концентрацій токсикантів в розчинах;
  • визначення елементного та кількісного складу твердих речовин.
  • проведення систематичних досліджень синтетичних неорганічних іонітів, синтезованих в ІСПЕ НАНУ, у процесах сорбційного очищення розчинів-імітантів РРВ та спільно з Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій – реальних РРВ ЧАЄС;

Лабораторія входить до центру колективного користування приладами НАН України.

Лабораторія приймає замовлення від зацікавлених організації на проведення аналізів твердих і рідких речовин за наступними показниками:

1. Для твердих тіл:


1) адсорбційна активність;
2) поруватість (ізотерми адсорбції, об’єм та питома поверхня сорбційних пор);
3) фракційний склад;
4) зольність;
5) вологість;
6) якісне та кількісне визначення елементів від Na до U, включаючи об’єкти у вигляді порошку.

2. Для рідких речовин:


1) аналіз питної води стосовно вимогам ДСанПін ( визначення по таким показникам:
- мутність, кольоровість, рН, загальна твердість, сухий залишок;
- окислюваність перманганатна, вміст: заліза, міді, марганцю, цинку, алюмінію, калію, натрію, миш’яку, амонію, нітратів, сульфатів, фторидів, хлора залишкового, поліфосфатів;
2) аналіз стічних вод на вміст важких металів;
3) аналіз водних розчинів на вміст елементів від Na до U (найближча перспектива);

 

SpektroFotometr UV-2450Спектрофотометр UV-2450 – Shimadzu з приставкою ISR-240A, призначений для виміру поглинання, пропускання або відбиття при фіксованій довжині хвилі та при скануванні у діапазоні хвиль 190–900 нм.

 

 

 

 

 

 

 

 

RenrgenFluoresAnaliz ElvaxРентгено-флуоресцентний аналізатор Elvaх для експресного якісного й кількісного аналізу хімічних елементів від Cl (атомний номер Z=17) до U (Z=92) у широкому діапазоні концентрацій.

 

 

 

 

 

 

 

DvopromSpektrom AA-6300Двопроменевий атомно-абсорбційний спектрометр AA-6300 Shimadzu для автоматичного визначення до 20 елементів у єдиному циклі вимірів. Експрес-зміна печі й полум'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова-дослідна база інституту:

 

Furie ICH spektrofotometrФурьє ІЧ-спектрофотометр
Perkin-Elmer Spectrum One FT-IR Spectrometer

Універсальний спектрометр середнього ІЧ-діапазону для високоточного, швидкого і відтвореного аналізу.

 

 

 

 

 

 


ShvidkGazoanaliz Nova-2200Швидкий газоаналізатор 
Nova 2200 e Surface area and 
Pore Size Analyzer

(одночасно вимірюється 6 зразків)

Програмне забезпечення установки дозволяє одержати повні ізотерми адсорбції та десорбції, провести аналіз площі поверхні по методу ВЕТ, Ленгмюра та ін. Обчислювався також загальний об'єм і середній радіус пор.

 

 

 

 
ShvidkGazoanaliz Autosorb-6BШвидкий газоаналізатор 
Quantachrome Instruments
Autosorb – 6B
(одночасно вимірюється 2 зразки)

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com