Інформація про кандидата

В. В. Брей народився 28 жовтня 1953 р. в Чернігівській області.
У 1976 році закінчив хімічний факультет Московського державного університету. Після закінчення аспірантури Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського захистив у 1982 році кандидатську дисертацію. В 2002 році захистив докторську дисертацію в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. В 2005 році присвоєно вчене звання професора за фахом “фізична хімія”, а в 2009 році – обрано член-кореспондентом НАН України за спеціалізацією “каталіз”.
Основні наукові результати опубліковано в 130 статтях та 12 патентах.
Сфера наукових інтересів: фізична хімія – сорбція і каталіз, закономірності реакцій з переносом протону, каталітичні процеси на основі відновлювальної сировини.
Має досвід науково-організаційної роботи на посаді заступника директора з наукової роботи Інституту хімії поверхні (1991-2002 рр.) та Інституту сорбції та проблем ендоекології (2006-2017 рр.).

 

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

Володимира Вікторовича Брея

Мета програми – збереження і розширення умов для стабільної діяльності Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, що займає провідні позиції в сучасній науці по синтезу, вивченню та впровадженню вуглецевих, неорганічних і композиційних сорбентів та каталізаторів.

Розвиток пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень

1. Збереження і розвиток затверджених наукових напрямів Інституту:

  • теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями;
  • розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища;
  • створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини;
  • дисперсні матеріали для енергонакопичувальних систем.

2. Практичне спрямування наукових досліджень.
3. Активна участь в конкурсній тематиці НАН України та розширення робіт за господарчими договорами з метою залучення додаткового фінансування.
4. Збільшення обсягу наукової продукції (статті, патенти, монографії) і ефективне представлення результатів наукових досліджень у фахових наукових журналах та на наукових конференціях.
5. Організація та участь у наукових конференціях, виставках, розширення роботи наукових семінарів в Інституті, належне функціонування сайту Інституту.
6. Розширення наукової співпраці з Інститутами НАН України, закладами МОН України, вітчизняними міністерствами та закордонними науковими центрами в галузі сорбції і каталізу.
7. Посилення ролі Вченої ради Інституту у визначенні стратегії розвитку Інституту, в питаннях удосконалення його структури, наукових кадрів, планування досліджень, проведення наукової оцінки тематики, виконання етапів та результатів науково-дослідних робіт.

Вдосконалення кадрової політики

1. Всебічна підтримка працюючих молодих науковців і залучення молоді до Інституту.
2. Отримання ліцензії на підготовку кадрів через аспіранту.
3. Сприяння програмам стажування за кордоном та іншим можливостям підвищення кваліфікації молодих науковців, а також вирішенню їх матеріальних і соціальних питань.
4. Більш ефективний контроль за підготовкою наукових кадрів, включно з захистом кандидатських та докторських дисертацій.

Питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення

1. Збільшення обсягу додаткового фінансування Інституту, перш за все за рахунок нових госпдоговорів.
2. Збільшення частки спецфонду (власні надходження) у витратах на комунальні послуги, позачерговий ремонт приладів та обладнання, придбання реактивів і матеріалів.
3. Проведення поточного ремонту (за рахунок спецфонду) лабораторних приміщень Інституту для підтримання їх в належному стані.
4. Забезпечення роботи внутрішніх комп’ютерних мереж в Інституті та доступу до мережі Інтернет.

 

В.В. Брей

 

Програма була оприлюднена і обговорена на зустрічі з працівниками ІСПЕ НАНУ 10 листопада 2017 р.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com