ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 598

м. Київ                                                                                 06.11.2017 р.

Про організаційні заходи з проведення виборів
керівників наукових установ НАН України  
  

           На виконання п.2 постанов Президії НАН України від 05.07.2017  № 192, № 193, № 194 і № 195, якими оголошено конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України, та керуючись Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 "Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи".

1. Організаційним комітетам наукових установ НАН України, в яких оголошено вибори керівників, здійснити необхідні заходи із забезпечення проведення виборів у строки згідно з затвердженим графіком, що додається.

2. Виборчим комісіям наукових установ НАН України, в яких оголошено вибори керівників установ:

2.1. Підготувати бюлетені таємного голосування з обрання керівника наукової установи НАН України за формами, затвердженими розпорядженням Президії НАН України від 09.03.2017 № 170, не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах. Бюлетені засвідчуються на зворотному боці підписом голови і секретаря виборчої комісії та скріплюються печаткою установи.

2.2. Протокол засідання виборчої комісії наукової установи НАН України про результати голосування скласти за формою, затвердженою розпорядженням Президії НАН України від 09.03.2017 № 170, у двох примірниках, один з яких надати організаційному комітету для подальшого передання відповідним відділенням (для організацій, що входять до складу відділень НАН України) або Відділу наукових і керівних кадрів НАН України (для організацій при Президії НАН України).

3. Відділенням НАН України та Відділу наукових і керівних кадрів НАН України надавати науковим установам НАН України методичну допомогу при проведенні виборів керівника установи.

Президент Національної академії
наук України
академік НАН України                                                                             Б.Є.Патон


Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України                                                                             В.Л.Богданов

 

 

Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 06 листопада 2017 р. № 598

ГРАФІК
проведення виборів керівників наукових установ НАН України

Відділення наук.
Наукові установи НАН України
Дата проведення виборів
 1  2
Відділення наук про Землю НАН України
Інститут геологічних наук НАН України 16 листопада
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України 14 листопада
Державна наукова установа «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України» 21 листопада
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України  16 листопада
Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» 16 листопада
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 17 листопада
Відділення хімії НАН України
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 21 листопада
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 17 листопада
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України  22 листопада
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України 15 листопада
Відділення загальної біології НАН України
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 16 листопада
Відділення економіки НАН України
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 14 листопада
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 09 листопада
Установи при Президії НАН України
Видавничий дім «Академперіодика» НАН України 23 листопада

 

 

 

 

 

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com